×

คณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC)

27 พฤศจิกายน 2021

ชมคลิป: ไทยขาดการวาดภาพอนาคต สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

"เราต้องอ่านเกมของมหาอำนาจให้ออก เราต้องสัมผัสถึงกระแสลมของความเปลี่ยนแปลงให้ถูก เมื่อถูกทางแล้ว คำถามต่อไปคือ เรากล้าตัดสินใจหรือเปล่า จะเคลื่อนที่ไปกับเทรนด์นั้นหรือจะอยู่กับเทรนด์เก่าๆ ทำอย่างไรให้เราไม่ตกเทรนด์   "โลกกำลังปรับระเบียบทุกด้าน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ประเทศไทยไม่พร้อมเกือบทุกด้านหรือเปล่า? ผมหวังว่าคำตอบของคำถามทิ้งท้ายนี้...
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
26 พฤศจิกายน 2021

การปรับตัวในระเบียบโลกใหม่ “เมื่อไทยขาดการวาดภาพอนาคต” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

วันนี้ (26 พฤศจิกายน) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวสปีชบนเวที ‘ประเทศไทยกับการปรับตัวในระเบียบโลกใหม่’ (New World Order: Impacts and Implications for Thailand) ภายในงานงาน THE ST...

Close Advertising