×

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

20 มกราคม 2024

ศาลปกครองเชียงใหม่สั่งนายกฯ-บอร์ดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่งทำแผนแก้ปัญหา PM2.5 ภาคเหนือให้เสร็จใน 90 วัน

วานนี้ (19 มกราคม) ศาลปกครองเชียงใหม่มีคำพิพากษาให้นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดมาตรการหรือจัดทำแผนฉุกเฉินป้องกัน ควบคุม แก้ไข บรรเทา หรือระงับภยันตรายอันเกิดจากฝุ่น PM2.5 ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีประสิทธิภาพอย่างบูรณาการและยั่งยืนให้ทันท่วงที   โ...
29 สิงหาคม 2023

ศาลปกครองพิพากษาคดี PM2.5 สั่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ ภายใน 60 วัน

วันนี้ (29 สิงหาคม) ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม, กรีนพีซ ประเทศไทย, มูลนิธิบูรณะนิเวศ, สภาลมหายใจภาคเหนือ, สภาลมหายใจเชียงใหม่ และประชาชน ในฐานะผู้ร่วมฟ้องคดี เดินทางมาร่วมฟังการพิพากษาคดีฟ้องทะลุฝุ่น ที่ฟ้องต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม    เพื่อเ...
ฟ้องประยุทธ์ PM2.5
10 เมษายน 2023

นักวิชาการ-ภาคประชาชน ยื่นศาลปกครองฟ้องนายกฯ กรณีปัญหาหมอกควัน PM2.5

วันนี้ (10 เมษายน) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชน อาทิ สภาลมหายใจเชียงใหม่ สภาลมหายใจภาคเหนือ และประชาชน ได้รวมตัวยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ฟ้อง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ นอกจากยื่นฟ้อง พล.อ. ประยุทธ์แล้ว ยั...
18 ตุลาคม 2017

บทสรุป 10 ปี คดีมาบตาพุด เขตควบคุมมลพิษกับต้นทุนราคาสูงลิ่วที่สังคมต้องจ่ายกันเอง

     ผ่านมาแล้ว 10 ปีเต็ม ในที่สุดวันนี้ (18 ตุลาคม 2560) มหากาพย์คดีสิ่งแวดล้อมพื้นที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ก็เดินทางมาถึงบทสรุป เมื่อศาลปกครองสูงสุดนัดฟังคำพิพากษากรณีที่ตัวแทนชาวบ้านมาบตาพุด 27 คน ยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฐานละเลยล่าช้าต่อหน้าที่ และขอให้ประกาศพื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ     &nb...

Close Advertising