×

ขาดแคลนเชื้อเพลง

ศรีลังกา
18 มิถุนายน 2022

ศรีลังกาเผชิญวิกฤตต่อเนื่อง ขาดแคลนอาหาร-เชื้อเพลิงอย่างหนัก

นี่คือบรรยากาศภายในศรีลังกาหลังเผชิญวิกฤตต่อเนื่องยาวนาน ประชาชนขาดแคลนอาหาร รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิง ยารักษาโรค และสินค้านำเข้าที่จำเป็นต่างๆ แม้ว่าจะมีความพยายามในการเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศ แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์โดยรวมในศรีลังกายังไม่ดีขึ้น ประชาชนจำนวนมากต้องเข้าคิวยาวเหยียดเพื่อรอเข้าใช้บริการของสถานีน้ำมัน   ทางการศรีล...

Close Advertising