×

กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

16 พฤษภาคม 2024

เปิดประวัติ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 19 ผู้มาแทน ‘พิชัย’ ที่ลาออกไปนั่ง รมว.คลัง

ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 มีมติเลือกศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 19   ในการประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) วันนี้ มีมติเลือกศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 19 แทน พิช...
3 มีนาคม 2023

ถึงเวลา ‘ผู้นำองค์กร’ ต้องเคาะระฆัง ESG ด้วยตัวเอง

เพราะทุกคนไม่ได้เข้าใจเรื่อง ESG อย่างชัดเจน แต่เมื่อโลกกำลังเผชิญวิกฤตที่นับวันมีความซับซ้อนมากขึ้น การจะทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างในวงกว้างจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้นำขององค์กรในการขับเคลื่อน เพราะผู้นำคือคนที่กำหนดนโยบาย วางกลยุทธ์ และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริงจากภายในองค์กรที่สามารถกระจายสู่วงกว้างได้ และที่สำคัญ ทำให้ฝ่ายปฏิบัติงานและพนักงานเห็นว่า...


X
Close Advertising