Menu

การเกษียณอายุ

10 มกราคม 2019

10 อันดับประเทศที่ดีที่สุดสำหรับคนวัยเกษียณ

  จากการสำรวจและจัดอันดับประเทศน่าอยู่หลังเกษียณอายุจากทั่วทุกมุมโลกของ International Living ที่พิจารณาจากการขอวีซ่าเพื่อพักอาศัย ระบบสาธารณสุข สภาพภูมิอากาศ รวมถึงค่าครองชีพในปีล่าสุดพบว่า ‘ปานามา’ ถือเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับคนวัยเกษียณ โดยได้รับ 100 คะแนนเต็มจากการขอวีซ่าเพื่อพักอาศัย ส่งผลให้คะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 88.9 ครองอันดับที่ ...
8 ธันวาคม 2017

เราเต็มใจจะทำงานไปจนวันตายหรือไม่? [Advertorial]

ทุกวันนี้เราแทบจะไม่สามารถให้คำจำกัดความคำว่า ‘เกษียณอายุการทำงาน (Retirement)’ ได้แล้ว เพราะบางคนก็ฝันที่จะเกษียณตอนอายุ 45 ปี ขณะที่บางคนก็ยังทำงานอยู่แม้อายุจะเลย 60 ปีมานานแล้วก็ตาม   ในยุคที่โลกก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ผู้สูงอายุจำนวนมากอาจต้องทำงานหาเงินไปจนวันสุดท้ายของชีวิต ถ้าเป็นเพราะสนุกกับงานและร่างกายยังเอื้ออำนวยก็อาจเป็นเรื่...