×

การลงทุนอิสระ

การลงทุนอิสระ
7 เมษายน 2021

นักวางแผนการลงทุนอิสระ อาชีพสร้างรายได้เพื่ออิสรภาพทางการเงิน

ปัจจุบันหลายๆ คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่างก็ต้องการทำงานที่มีอิสระในชีวิต และมีความเป็นมนุษย์เงินเดือนน้อยลง ทำให้ฟรีแลนซ์มีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อจะได้ทำสิ่งที่ตัวเองฝัน และจัดการเวลาชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการ ซึ่งนอกจากเวลาแล้ว อีกสิ่งที่สำคัญคือการหารายได้ที่สามารถทดแทนกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในแต่ละเดือนได้ ในวันนี้จะขอพาไปรู้จักอาชีพอิสระใ...

Close Advertising