×

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร

สภาล่ม
19 มกราคม 2022

ประชุมสภานัดแรกปี 65 ล่ม หลังพรรคเล็กร่วมรัฐบาลเสนอนับองค์ประชุมแต่อยู่ไม่ครบ สุชาติสั่งปิดทันที

วันนี้ (19 มกราคม) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในช่วงเย็น ระหว่างที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. …. ที่มีการเสนอเข้ามาจำนวน 5 ฉบับ หลังจากที่ให้เจ้าของร่างชี้แจงหลักการและเหตุผลแต่ละฉบับเรียบร้อยแล้ว พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ได้หารือว่า เนื่องจากเป็นกฎหมายสำคัญและต...
ชวน หลีกภัย
31 ธันวาคม 2021

ชวนหวั่นสภาล่ม ทำภาพพจน์เสียหาย ย้ำภารกิจ ส.ส. คือประชุมสภา ชี้เป็นหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยทำองค์ประชุมให้ครบ

วันนี้ (31 ธันวาคม) ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงปัญหาองค์ประชุมล่มที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาว่า สังเกตว่าองค์ประชุมจะมีปัญหาในช่วงตอนเย็น ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงว่ามีสมาชิกส่วนหนึ่งกลับไปก่อนหรืออยู่ในห้องประชุมแต่ไม่แสดงตน ซึ่งแตกต่างกับสมัยก่อนที่เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีฝ่ายค้านถูกรัฐบาลกลั่นแกล้งก่อน แต่ปัจจุบ...
House of Representatives
17 ธันวาคม 2021

2 ปีกว่า สภาล่ม 12 ครั้ง เปิดสถิติสภาล่มซ้ำซาก สัญญาณอันตรายของรัฐสภา

ปรากฏการณ์ ‘สภาล่ม’ ในช่วงใกล้ครบ 3 ปีของอายุสภาชุดนี้ เริ่มส่งสัญญาณอันตรายที่สะท้อนถึงเสถียรภาพของรัฐบาล หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สภาล่มติดต่อกันถึง 2 ครั้ง สะท้อนปัญหาที่หลากหลาย ทั้งเรื่องการคุมเสียงของวิปรัฐบาล หรือเกมการเมืองของฝ่ายค้าน    THE STANDARD รวบรวมเหตุการณ์ ‘สภาล่ม’ ที่นับได้ถึง 12 ครั้งในวาระของสภาผ...
สภาล่มครั้งที่สองของสัปดาห์
17 ธันวาคม 2021

สภาล่มครั้งที่สองของสัปดาห์ หลัง ส.ส. แสดงตนในที่ประชุมเพียง 235 คน ประธานสั่งปิดประชุมทันที

วันนี้ (17 ธันวาคม) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมี ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ แต่ปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบองค์ประชุมแล้วพบว่า ส.ส. อยู่ไม่ครบองค์ประชุม   ...
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
8 ธันวาคม 2021

ที่ประชุมสภาถกร่าง #ปลดอาวุธคสช ยิ่งชีพ ชี้ต้องยกเลิก เพื่อให้กลับคืนสู่ระบบกฎหมายที่ออกโดยตัวแทนของประชาชน

วันนี้ (8 ธันวาคม) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. .... หรือร่าง #ปลดอาวุธคสช ที่เข้าชื่อเสนอโดยประชาชน 13,409 คน ร่างกฎหมายนี้เสนอให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)...
assembly-of-house-of-representatives-011264
1 ธันวาคม 2021

มติที่ประชุม ส.ส. ไม่เห็นด้วย ให้เลื่อนญัตติขบวนเสด็จฯ ของก้าวไกลขึ้นมาพิจารณาก่อน ซีกรัฐบาลแก้เกมให้ขานชื่อลงคะแนน

วันนี้ (1 ธันวาคม) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ฉบับที่… พ.ศ. … ซึ่งก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม วรรณวรี ตะล่อมสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ขอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลื่อนวาระการประชุมของวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่องขอให้สภาผู้แ...
รังสิมันต์ โรม
1 ธันวาคม 2021

รังสิมันต์ ขอสภาผ่านร่างฯ ยกเลิกคำสั่ง คสช. ถอดสลักและโซ่ตรวนที่ฉุดรั้งการเมืองไทย พาประเทศผ่านวิกฤต

วันนี้ (1 ธันวาคม) รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล แถลงต่อสื่อมวลชน ถึงประเด็นเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎร นำร่างกฎหมายยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช. ที่เสนอโดย ปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะ เร่งขึ้นมาพิจารณาพร้อมกับร่างของประชาชนในสมัยประชุมนี้   รังสิมันต์กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันแรกที่จะ...
ไพบูลย์ นิติตะวัน
26 พฤศจิกายน 2021

ไพบูลย์ประกาศปฏิรูปการทำงานสภา เตรียมเก็บข้อมูล เผยแพร่ให้ประชาชนรู้ อ้าง ส.ส. ฝ่ายค้าน มาประชุมน้อยกว่ารัฐบาล

วันนี้ (26 พฤศจิกายน) ไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวยืนยันว่า ที่ผ่านมา ส.ส. ฝ่ายค้าน เข้าร่วมประชุมน้อยกว่า ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และเพื่อให้เป็นไปตามที่ตนได้กล่าวไว้ ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจะมีการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผล เพื่อดูจำนวน ส.ส. ที่เข้าร่วมประชุมสภา ทั้งการลงมติโหวตและการนับองค์ประ...
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
24 พฤศจิกายน 2021

สภาวุ่น ฝ่ายค้านขอนับองค์ประชุมแบบขานชื่อทีละคน หลัง พปชร. เสนอเลื่อนญัตติอื่นขึ้นมาก่อนญัตติขบวนเสด็จ

วันนี้ (24 พฤศจิกายน) ภายหลังการปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่ อรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะเลขานุการประธานวิปรัฐบาลได้ลุกขึ้นเสนอให้ท...
ตรีนุช เทียนทอง
9 พฤศจิกายน 2021

รัฐสภา มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ก้าวไกลโหวตคว่ำ ชี้ล้าหลัง รวมศูนย์อำนาจ ไม่ไว้วางใจครู

วันนี้ (9 พฤศจิกายน) ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในฐานะประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ต่อจากการประชุมร่วมรัฐสภาครั้งที่ 7 ในสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา    ชวนแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมร่วมก...