×

การประชุมวุฒิสภา

18 มิถุนายน 2024

‘สมรสเท่าเทียมคือชัยชนะของประชาชน’ ก้าวไกลแถลงขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดัน

วันนี้ (18 มิถุนายน) ที่รัฐสภา ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงข่าวก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม จะถูกพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภา (สว.) สมัยวิสามัญ และคาดว่าอาจมีมติเห็นชอบในบ่ายวันนี้ว่า ตนได้อ่านรายงานจากทางคณะกรรมการเสียงข้างมา...
วุฒิสภา หวั่น สถานการณ์ เมียนมา
9 เมษายน 2024

วุฒิสภาหวั่นสถานการณ์เมียนมารุนแรงขึ้น เสนอเพิ่มมาตรการรองรับผู้หนีภัยสงคราม สว. ถวิลย้ำ รัฐบาลไทยวางตัวเป็นกลาง ช่วยเหลือทุกฝ่ายเท่าเทียม ไม่ได้ชักศึกเข้าบ้าน

วันนี้ (9 เมษายน) ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 33 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 วาระพิจารณารายงานที่คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา พิจารณาเสร็จแล้ว เรื่อง ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา และผู้หนีภัยความไม่สงบจากเมียนมาในประเทศไทย โดย ถวิล เปลี่ยนศรี สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะอนุกรรมาธิการฯ ได้แถลงผลการรายงานว่า มีผู้ลี้ภัย 2 กลุ่มในศูนย์พักพิงชั่วครา...
2 เมษายน 2024

สว. รับหลักการสมรสเท่าเทียม ตั้ง กมธ. ถก 7 วัน ลุ้นผ่านก่อนปิดสมัย

วันนี้ (2 เมษายน) ในการประชุมวุฒิสภา ซึ่งเป็นการประชุมครั้งก่อนสุดท้ายของสมัยประชุมนี้ ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมในวันที่ 9 เมษายน มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม วาระแรก หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้ว และส่งต่อมาให้วุฒิสภาพิจารณาต่อให้แล้วเสร็จภายใน 60 ว...
สว.
1 เมษายน 2024

สว. โวยรัฐมนตรีไม่ให้เกียรติสภา หนีตอบกระทู้ ยืนยันพร้อมถอนกระทู้ ไปถามช่วงรักษาการ สว.ชุดใหม่

วันนี้ (1 เมษายน) ที่รัฐสภา การประชุมวุฒิสภาโดยมี ศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม เมื่อถึงวาระในการพิจารณากระทู้ถาม ศุภชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวุฒิสภามีกระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน 8 กระทู้ ปรากฏว่ากระทู้ที่ตั้งถามโดยสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 8 กระทู้ ไม่มีรัฐมนตรีเดินทางมาตอบเนื่องด้วยติดภารกิจ จึงทำให้วาระการพิจารณาก...
สว. งบประมาณ 67 , งบประมาณ ปี 2567
26 มีนาคม 2024

สว. โหวตผ่านงบประมาณ 67 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ‘อนุทิน’ ตัวแทนรัฐบาลกล่าวขอบคุณ เตรียมชง ครม. ทูลเกล้าฯ

วันนี้ (25 มีนาคม) ที่รัฐสภา การประชุมวุฒิสภาวาระเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท โดยมีการปรับลดงบประมาณลงจำนวน 9,204 ล้านบาท ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากได้ลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ไป เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา    ทั้งนี้ ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติ 186 เสียง เห็น...
สว. ซักฟอก ครม.เศรษฐา
22 กุมภาพันธ์ 2024

วิปวุฒิสภา เคาะแล้ว! สว. ซักฟอก ครม.เศรษฐา 25 มี.ค. นี้ ได้ 11.30 ชม.

วานนี้ (21 กุมภาพันธ์) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) โดยได้มีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 อาทิ การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้...
20 กุมภาพันธ์ 2024

มติ สว. ท่วมท้น เห็นชอบ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง 186 เสียง นั่งกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์) ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาเรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   โดย พล.อ. อู้ด เบื้องบน ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ...
ธิติ แสงสว่าง
19 กุมภาพันธ์ 2024

ที่ประชุม สว. มีมติ ‘ไม่เห็นชอบ’ พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง นั่งกรรมการ ป.ป.ช.

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์) ที่รัฐสภา ที่ประชุมวุฒิสภา พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระเรื่องด่วน คือให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง) (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ...
25 มกราคม 2024

สว. เตรียมส่งหนังสือถึง ครม. ขอเปิดอภิปราย ชี้แจงปัญหาการบริหารประเทศ

วันนี้ (25 มกราคม) ที่รัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) โดยมีวาระการพิจารณาที่สำคัญ อาทิ ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันที่ 29 และ 30 มกราคม 2567 การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดก...
12 ธันวาคม 2023

สว. 207 เสียง เห็นชอบ ‘สุเมธ รอยกุลเจริญ’ รองประธานศาลปกครองสูงสุด นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (12 ธันวาคม) การประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลังคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว    พล.อ. อู้ด เบื้องบน ประ...

X
Close Advertising