×

การนินทา

นินทา
19 พฤษภาคม 2024

ถูกนินทาไม่ใช่เรื่องเล่น! ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพจิต ทำงานไม่มีความสุข เผย 6 วิธีรับมือให้อยู่รอดในที่ทำงานและเอาชนะปากคนได้

การถูก นินทา ในที่ทำงานเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในองค์กรต่างๆ ซึ่งสร้างความเครียดและส่งผลเสียต่อบรรยากาศการทำงานเป็นอย่างมาก   จากการสำรวจของ CareerBuilder ในปี 2019 พบว่า 44% ของพนักงานเคยถูกนินทาในที่ทำงาน และการสำรวจของ Vault ในปี 2018 ก็ให้ผลคล้ายกัน โดยพบว่า 57% ของพนักงานเคยได้ยินเรื่องซุบซิบนินทาเกี่ยวกับตัวเองหรือเพื่อนร่วมงาน นอกจาก...


X
Close Advertising