×
420448

การทำประชามติ

ชวน เผยบรรจุร่าง พ.ร.บ. ประชามติ เข้าสู่วาระแล้ว แต่ต้องมีการหารือกับ ส.ว. เพื่อกำหนดวันพิจารณาอีกครั้ง
13 พฤศจิกายน 2020

ชวน เผยบรรจุร่าง พ.ร.บ. ประชามติ เข้าสู่วาระแล้ว แต่ต้องมีการหารือกับ ส.ว. เพื่อกำหนดวันพิจารณาอีกครั้ง

วันนี้ (13 พฤศจิกายน) ชวน หลีกภัย ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ที่ฝ่ายค้านยังคงมองว่าไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูป จึงไม่ควรนำเข้าที่ประชุมสภานั้น ยืนยันได้มีการบรรจุระเบียบวาระไปแล้ว ซึ่งสามารถเข้าที่ประชุมสภาได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องผ่านคณะกรรมการ ซึ่งรัฐบาลก็มีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จึงรู้อ...
ชวน เผยเตรียมบรรจุญัตติยื่นศาล รธน. ปมความชอบแก้ รธน. หลังพิจารณาร่างแก้ไขแล้วเสร็จตามวาระปกติ
12 พฤศจิกายน 2020

ชวน เผยเตรียมบรรจุญัตติยื่นศาล รธน. ปมความชอบแก้ รธน. หลังพิจารณาร่างแก้ไขแล้วเสร็จตามวาระปกติ

วันนี้ (12 พฤศจิกายน) ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงขั้นตอนการลงคะแนนรับหรือไม่รับหลักการร่างแก้รัธรรมนูญปี 2560 ทั้ง 7 ฉบับว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าต้องได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง เพื่อความรวดเร็ว ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐสภาจะดูในขั้นตอนนับคะแนนด้วยการกำหนดสีพิเศษ เพื่อให้เห็นจำนวน ส.ว. หากนับรวมกัน...