×

การทำประชามติ

17 เมษายน 2024

ศาล รธน. มติเอกฉันท์ ไม่รับคำร้องประธานรัฐสภายื่นวินิจฉัยข้อสงสัยทำประชามติและทำ รธน. ฉบับใหม่

วันนี้ (17 เมษายน) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวกรณีที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 20 วรรคหนึ่ง (2) ที่ประธานรัฐสภา (ผู้ร้อง) มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมน...
15 มีนาคม 2024

ก้าวไกลยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภา เสนอเลือกตั้ง สสร. 100% เดินหน้ารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ทำประชามติแค่ 2 ครั้ง

วันนี้ (15 มีนาคม) ที่รัฐสภา พริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) บัญชีรายชื่อ ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกล ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภา ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด เพื่อมาจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ   พริษฐ์กล่าวว่า แม้นายกรัฐมนตรีได้เคยประกาศในคำแถลงนโยบ...
ก้าวไกล-เพื่อไทย
1 กุมภาพันธ์ 2024

ก้าวไกล-เพื่อไทย จับมือยื่นแก้กฎหมายประชามติร่วมกัน เปิดทางให้การออกเสียงเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์) พรรคก้าวไกลนำโดย พริษฐ์ วัชรสินธุ สส. บัญชีรายชื่อ และพรรคเพื่อไทยนำโดย ชูศักดิ์ ศิรินิล สส. บัญชีรายชื่อ แถลงข่าวยื่นร่าง พ.ร.บ.ประชามติฯ เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับเอกสาร    พริษฐ์กล่าวว่า วันนี้ตนเป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลยื่นร่าง พ.ร.บ.ประชามติฯ ฉบับของพรรคก้าวไกลเข้าส...
30 มกราคม 2024

เพื่อไทยเตรียมเสนอตั้ง กมธ.ศึกษานิรโทษกรรม 60 วัน ชูศักดิ์ยันไม่ซื้อเวลา บอกไม่นานเกินไปและไม่ช้าเกินรอ

วันนี้ (30 มกราคม) ชูศักดิ์ ศิรินิล สส. บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2567 และการเดินหน้าตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของ ขัตติยา สวัสดิผล สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โดยจะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถูกบรรจุเป็นวาระในที่ประชุมแล้...
11 มกราคม 2024

“ทำไมต้องล็อกแก้รัฐธรรมนูญหมวด 1-2” ชัยธวัชถามรัฐบาล ภูมิธรรมตอบอย่าหมกมุ่นแค่เรื่องนี้ ต้องแสวงจุดร่วมเพื่อเดินหน้า

วันนี้ (11 มกราคม) ชัยธวัช ตุลาธน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ตั้งกระทู้ถาม เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แต่เนื่องจากนายกรัฐมนตรีติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้แทน   ชัยธวัชตั้งกระทู้ถาม ทำไมต้องล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 1-2   ชัยธวัชกล่าวว่า การดำเนินนโยบ...
ภูมิธรรม เวชยชัย
2 มกราคม 2024

ภูมิธรรมชี้ ต้องเลือกแก้รัฐธรรมนูญแบบให้ผ่านได้-เป็นประชาธิปไตย หรือแก้ตามใจแล้วถูกตีตก โยน ครม. เคาะสรุปภายในไตรมาสแรกของปี

วันนี้ (2 มกราคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 กล่าวถึงความคืบหน้าในการทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หลังจากคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นได้มีมติแล้ว &nbs...
นิกร จำนง
30 ธันวาคม 2023

นิกรยืนยัน คำถามประชามติมาจากภาคประชาชน นำรวมรายงานส่ง ครม. แล้ว ชี้ต้องรับฟังอย่างใจกว้างเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย

วันนี้ (30 ธันวาคม) นิกร จำนง ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กล่าวถึงกรณีข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า “ทำให้ภาคประชาชนผิดหวัง” ว่า กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญที่ประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา เยาวชน และคนรุ่นใหม่ คงผิดหวังจริงที่ผลอา...
28 ธันวาคม 2023

วันนอร์หนุนประชาชนออกมาใช้สิทธิลงประชามติ หวังสร้างรัฐธรรมนูญที่ดี ไร้ข้อบกพร่อง เพื่อประโยชน์อันยาวนาน

วันนี้ (28 ธันวาคม) วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สำหรับในปีใหม่ 2567 เชื่อว่าจะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น สำหรับระบอบประชาธิปไตยอาจจะมีการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ใช้ฉบับปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ทราบว่ารัฐบาลได้มีมติแล้วที่จะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำประชามติ แต่จะแก้ไขอย่างไร เป็นหน้าที...
27 ธันวาคม 2023

4 ปมร้อน ‘นิรโทษกรรม-ทักษิณ-รธน.-สว.’ มองฉากการเมืองไทยปี 2567

1. สมการการเมืองเปลี่ยน สว. หมดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี   “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” &n...
26 ธันวาคม 2023

สรุปทิศทางทำ ‘ประชามติ’ สู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

หลังจากที่วานนี้ (25 ธันวาคม) คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีมติจะเสนอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) จัดทำประชามติเพื่อเดินหน้าสู่การมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่   THE STANDARD สรุปสาระสำคัญจากมติคณะกรรมการฯ ดังกล่าว   &nb...

X
Close Advertising