×

การซ้อมทรมาน-อุ้มหาย

23 มีนาคม 2023

ศาล รธน. รับคำร้องตีความ พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้กฎหมายป้องกันอุ้มหาย สั่ง ครม.-ผบ.ตร. ส่งความเห็นและหลักฐานภายใน 15 วัน

วันนี้ (23 มีนาคม) ศาลรัฐธรรมนูญ (รธน.) ประชุมปรึกษาคดีสำคัญ เรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง หรือไม่    จากกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 99 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู...
กฎหมายอุ้มหาย
28 กุมภาพันธ์ 2023

ปิดสภาแล้ว พ.ร.ก. เลื่อนใช้กฎหมายอุ้มหายบางมาตราค้างท่อ หลังวิปรัฐบาลยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ ยังลงมติไม่ได้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ (28 กุมภาพันธ์) วันสุดท้ายก่อนปิดสมัยการประชุมสามัญ เมื่อเวลา 13.20 น. ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างที่สมาชิกอภิปรายอยู่นั้นสมาชิกส่วนหนึ่งได้เสนอเรื่องขึ้นมา โดย นิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ...
ประชุมสภา
24 กุมภาพันธ์ 2023

นัดด่วน 28 ก.พ. ส.ส. ประชุมสภาทิ้งทวน ถก พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้กฎหมายป้องกันซ้อมทรมาน บางมาตรา

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวว่าในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ สภาผู้แทนราษฎรจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดสุดท้าย เพื่อพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 ...
ชวน หลีกภัย
23 กุมภาพันธ์ 2023

ยังปิดสมัยประชุมสภาไม่ได้ หลัง ครม. ส่ง พ.ร.ก. เลื่อนใช้กฎหมายป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหายเข้าสภา

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์) ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งหนังสือมายังสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเวลา 16.15 น. และเพิ่งมาถึงตน    สำหรับเรื่องที่ส่งมาคือ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ว่าด้วยได้มีก...
22 กุมภาพันธ์ 2023

อัยการสูงสุดสั่งเปิดศูนย์รับแจ้งอุ้มทรมาน 113 จุดทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง หลัง พ.ร.บ.อุ้มหายฯ บังคับใช้วันแรก

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์) ที่สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงความคืบหน้า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายว่า กฎหมายป้องกันการทรมานและอุ้มหายมีผลใช้บังคับวันนี้เป็นวันแรก กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่จะคุ้มครองประชาชนจากการใช้อำนาจจับกุม อุ้ม ซ้อมทรมาน...
21 กุมภาพันธ์ 2023

แอมเนสตี้ ยื่นข้อเรียกร้องกระทรวงยุติธรรม ยุติเลื่อนเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ ตระหนักความปลอดภัยจากการละเมิดที่ร้ายแรง

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์) แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ตัวแทนนักกิจกรรม และญาติผู้เสียหายจากการทรมานและอุ้มหาย ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ยุติการเลื่อนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและอุ้มหายในบางมาตราออกไป และเน้นย้ำว่า พ.ร.บ. ดังกล่าวต้องเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งฉบับ เ...
สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
31 ตุลาคม 2022

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ชื่นชมไทยปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา หลังมีกฎหมายป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย

วันนี้ (31 ตุลาคม) สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ยินดีที่ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565   การประกาศใช้กฎหมายนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปราบปรามการทรมาน การทารุณกรรม และการกระทำให้บุคคลสูญหายในประเทศไทย ซึ่งมีบทบัญญัติในการเอาผิดผู้กระทำความผิดตามกฎหม...
สภาผู้แทนราษฎร
24 สิงหาคม 2022

สภาเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมานฯ ฉบับ ส.ว. เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย

วันนี้ (24 สิงหาคม) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มี ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธาน ได้มีมติเห็นชอบต่อการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .… ของวุฒิสภา ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 287 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มี   ทั้งนี้ ก่อนการลงมติ ณั...
the Committee on Torture Act
5 ตุลาคม 2021

ประชุมนัดแรก กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ซ้อมทรมาน เลือก ‘ชวลิต’ เพื่อไทย นั่งประธาน อังคณา รองประธานคนที่หก

วันนี้ (5 ตุลาคม) ที่อาคารรัฐสภา การประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. นัดแรก มีมติเลือก ชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นประธานคณะกรรมาธิการ และตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการ จำนวน 7 คน ประกอบด้วย วีระกร คำประกอบ ส.ส. นครสวรรค์ พรรคพล...
ทรมาน-อุ้มหาย
18 กันยายน 2021

เครือข่ายญาติทำบุญถวายเพลและหนังสือให้กับผู้ที่ถูกทรมาน-อุ้มหาย ชี้แพะอาจเป็นเราได้ในวันหนึ่ง กฎหมายป้องกันจึงสำคัญ

วันนี้ (18 กันยายน) เวลา 10.00 น. วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เครือข่ายญาติผู้เสียหายจากการทรมาน-อุ้มหาย จัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลและหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับพระภิกษุสงฆ์จํานวน 38 รูป เนื่องในโอกาสทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายทุกคน   ขณะที่ก่อนหน้านี้ สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีมติ...

Close Advertising