×

การข่มขืน

15 สิงหาคม 2017

แม้ไม่ฉุดคร่าไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ข่มขืน

     ประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มีการถกเถียงในแวดวงนักกิจกรรมทางการเมือง เจอนัลลิสต์ และผู้สนใจในประเด็นเฟมินิสต์เกี่ยวกับการข่มขืน      ฉันติดตามการถกเถียงอยู่ห่างๆ ประเด็นที่เป็นปัญหาหลักๆ คือ หากเราต้องร่วมเพศกับใครสักคนที่เราไม่เต็มใจ แต่ร่างกายของเรามีการตอบสนองที่ส่งสัญญาณได้ว่า เรามีความพึงใจต่อการร่วมเพศนั้น ...
26 กรกฎาคม 2017

ตำรวจหญิง เมืองชัยปุระ ความหวังในการปกป้องผู้หญิงถูกข่มขืนในอินเดีย

     อย่างที่ทราบกันดีว่า แม้ ‘อินเดีย’ จะเป็น ‘ประเทศประชาธิปไตย’ ที่มีประชากรมากที่สุดในโลก แต่สภาพสังคมและวัฒนธรรมในหลายพื้นที่ของประเทศนี้ยังคงให้คุณค่ากับการแบ่งชนชั้นวรรณะ เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดตำแหน่งแห่งที่ของบุคคลต่างๆในสังคมที่เพศชายเป็นใหญ่ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ‘ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ’ ที่ฝังรากลึกอยู่ภายในสัง...