×
299494

การขยายตัวของเมือง

การขยายตัวของเมือง
30 ตุลาคม 2019

กรุงเทพฯ เมือง (เตรียม) ทรุด?

การขยายตัวของกรุงเทพมหานครยังคงเติบโตต่อเนื่อง ผู้คนยังแห่แหนเข้ามาหาเงินเลี้ยงชีพ การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ก็จำเป็นต้องมีขึ้นทุกหัวระแหง จนบางครั้งทำให้กรุงเทพฯ ที่เป็นเมืองศิวิไลซ์ แทบไม่มีพื้นที่หายใจ   สิ่งก่อสร้างทั่วกรุงเทพฯ สะท้อนความหนาแน่นของประชากร ที่ส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นเข้ามาทำงาน หรือแม้แต่คนกรุงเทพฯ เอง ที่ยอมแล...
16 สิงหาคม 2018

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวของคนเมืองทั่วโลก

กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวน้อยไปไหม?   สวนสาธารณะเปรียบเหมือนปอดของคนเมือง แต่การขยายตัวของตัวเมืองในปัจจุบันทำให้พื้นที่สีเขียวลดจำนวนลงจนน่าใจหาย อย่างไรก็ดี เมืองใหญ่ๆ ในหลายประเทศยังคงรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหประชาชาติ เราไปดูกันว่ามีเมืองไหนบ้างที่มีปอดใหญ่พอสำหรับคนเมือง     ดูการจัดอัน...