×

กะเทย

6 ตุลาคม 2019

หนัง ‘กะเทย’ และหนังที่ ‘เคย’ โดนแบน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติปี พ.ศ. 2562

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ในวันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี จะมีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ เป็นภาพยนตร์ที่มีคุณค่า บันทึกประวัติศาสตร์ ความทรงจำ มีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย มีบูรณภาพ หรือมีอิทธิพลต่อสังคมในยุคสมัยต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าภาพยนตร์เหล่านี้จะได้รับการอนุรักษ์เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลัง...
7 กุมภาพันธ์ 2018

พัทยาของสาวประเภทสอง

‘เมืองพัทยา’ ด้วยความเป็นเมืองที่ตั้งวางบนภูมิศาสตร์เลียบชาดหาด จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งยังเป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุนที่แสวงผลกำไรจากธุรกิจการท่องเที่ยว จนปรากฏเป็นธุรกิจหลายรูปแบบ ทั้งที่พักอาศัย ร้านอาหาร สถานบันเทิง ฯลฯ สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร สภาพเศรษฐกิจของเมืองพัทยาจึงขึ้นอยู่กับรายได้ที่ม...