×

กลุ่มสมาพันธ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (สกท.)

เกษตรกรเดือดร้อนหนี้ ธ.ก.ส. ปักหลักค้างคืนหน้ากระทรวงการคลัง หวังรัฐยื่นมือผ่อนปรนหนี้
8 มีนาคม 2021

เกษตรกรเดือดร้อนหนี้ ธ.ก.ส. ปักหลักค้างคืนหน้ากระทรวงการคลัง หวังรัฐยื่นมือผ่อนปรนหนี้

วันนี้ (7 มีนาคม) กลุ่มสมาพันธ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (สกท.) ปักหลักค้างคืนหน้ากระทรวงการคลังมาเป็นเวลากว่าสองสัปดาห์ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเจรจาผ่อนปรนหนี้เกษตรกรกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเบื้องต้นทางธนาคารให้ความร่วมมือและรับข้อเสนอ โดยจะให้เกษตรกรจ่ายเพียงเงินต้นเท่านั้นและตัดดอกเบี้ยทิ้ง แต่ยังต้องรอการประชุมบอร์ด...

Close Advertising