×

กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พยุหยาตราทางชลมารค
12 ธันวาคม 2019

ยาตราริ้วขบวนราบในหลวงรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระราชินี เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระดำเนินเข้าริ้วขบวน ในฐานะราชองครักษ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ออกจากพลับพลาที่ประทับรับรอ...
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
12 ธันวาคม 2019

พระบารมีแผ่ไพศาล ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ เสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารค

ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กร...
'เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
12 ธันวาคม 2019

ทรงพระสิริโฉม ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ในฉลองพระองค์ไทยศิวาลัย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ไทยศิวาลัย ออกแบบโดยห้องเสื้อธีรพันธ์ ซึ่งตัดเย็บจากผ้าไหมยกทองย้อมสีธรรมชาติลายเครือราชวัตรดอกในกลมมีหน้านางเป็นชุดกรวยเชิงประกอบด้วยแม่ลายลูกขนาบช่อแทงท้องและชายกรวย ปักประดับทั้งองค์ ประดับสายสะพายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์ คาดทั...
พยุหยาตราทางชลมารค
12 ธันวาคม 2019

ประชาชนสวมเสื้อเหลืองรับเสด็จฯ เลียบพระนครเนืองแน่น .

ภาพบรรยากาศประชาชนที่คลาคล่ำมารอรับเสด็จฯ เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอย่างเนืองแน่นตลอดสองข้างทาง โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนต่างสวมเสื้อเหลืองและทยอยผ่านจุดคัดกรองทั้ง 20 จุดที่เจ้าหน้าที่เปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา เพื่อเฝ้าชมพระบารมี   ทั้งนี้เมื่อผ่านจุดคัดกรองมาแล้ว ประชาชนจะได้สติกเกอร์มาติดไว้ ขณะเดี...
12 ธันวาคม 2019

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารคครั้งนี้พิเศษอย่างไร

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ชวนคนไทยเฝ้าฯ ชมพระบารมีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค โบราณราชประเพณี มรดกล้ำค่าของแผ่นดินไทย...
12 ธันวาคม 2019

ประชาชนจับจองพื้นที่เฝ้าฯ ชมพระบารมีเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารค

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถูกประคองขึ้นเหนือศีรษะของประชาชนที่บริเวณจุดที่จัดให้เฝ้าฯ รับเสด็จบริเวณท่าช้าง เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ซึ่งจะมีพิธีสำคัญคือการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค   ประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อรับเสด็จและเฝ้า...
12 ธันวาคม 2019

5 เรื่องราวตระการตา พระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารค

ครั้งหนึ่งในชีวิต กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของชาติไทย ด้วยการเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชื่นชมพระบารมีด้วยความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในโบราณราชประเพณีอันทรงคุณค่า กับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ...
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
9 ธันวาคม 2019

โปรดเกล้าฯ หมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี เพื่อให้พสกนิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ กองทัพเรือ สำนักพระราชวัง และกรมศิลปากร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมกันดำเนินกา...
21 ตุลาคม 2019

ซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้ง 2 ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้จัดการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (ใหญ่) เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (เบื้องปลาย) โดยเป็นการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 2 จัดรูปแบบกระบวนเรือ 5 ริ้ว 3 สาย ใช้เรือพระราชพิธีในขบวนเรือ จำนวนทั้งสิ้น 52 ลำ ประกอบด...
เรือพระราชพิธี
18 ตุลาคม 2019

การงดและรื้อฟื้นเรือพระราชพิธีหลัง 2475: นัยของอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของชนชั้นนำ

โจเอล ฟรานซิส เบอร์เดน (1999) นักประวัติศาสตร์ ได้อธิบายไว้ว่าพิธีกรรมไม่ได้มีเพียงแค่หน้าที่ของการทำให้สังคมเกิดความเป็นปึกแผ่นหรือเกิดสำนึกร่วมกัน ดังเช่นที่ เอมิล เดอร์คาม นักปรัชญา เคยได้กล่าวไว้เท่านั้น หากยังมีหน้าที่ช่วยให้กลุ่มที่มีอำนาจนำในสังคมยังคงสามารถรักษาสถานะอันสูงเด่นของตนเองไว้ได้ ความเชื่อ อุดมการณ์ และอำนาจอันชอบธรรมจะถูกสื่อสาร...