×

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารคครั้งนี้พิเศษอย่างไร

โดย THE STANDARD TEAM
12.12.2019
  • LOADING...

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ชวนคนไทยเฝ้าฯ ชมพระบารมีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค โบราณราชประเพณี มรดกล้ำค่าของแผ่นดินไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories