×

กระบวนการ

25 ธันวาคม 2017

ในโลกที่สนใจแต่ผลลัพธ์ เราจะสร้าง ‘กระบวนการที่ดี’ เพื่อไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร

ปี 2017 เรากำลังอยู่ในโลกที่คนสนใจแต่ ‘ผลลัพธ์’ หลายคนจึงนึกอะไรไม่ออกนอกจาก ‘อยากรวย’   ความรวยไม่ใช่เรื่องผิดหรือจำเลยของเรื่องนี้ แต่การคิดว่า ‘เงิน’ หรือสิ่งที่พอจะตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เช่น บ้าน รถ กระเป๋า คือหน่วยวัดความสำเร็จเดียวที่โลกใบนี้ยอมรับอาจไม่ถูกต้อง และจะทำให้เราตกเป็นเหยื่อที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานในโลกสมัยใหม่ &...

Close Advertising