×

กระดูกสันหลังคด

เด็กไทยไม่ควรแบกกระเป๋านักเรียน
1 สิงหาคม 2019

กรมการแพทย์แนะเด็กไทยไม่ควรแบกกระเป๋านักเรียนเกิน 10-20% ของน้ำหนักตัว

เมื่อวานนี้ (31 ก.ค. 2562) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากข่าวที่มีเด็กเกิดอาการกระดูกสันหลังคดจากการสะพายกระเป๋านักเรียนหนัก จากข้อมูลพบว่าเด็กไทยวัยประถมฯ แบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัวเด็ก ซึ่งโดยปกติเด็กควรสะพายกระเป๋านักเรียนน้ำหนักไม่เกิน 10-20% ของน้ำหนักตัวเด็ก เช่น หากมีเด็กน้ำหนัก 30 กก. ...