×

กรมอนามัย

14 กุมภาพันธ์ 2020

กรมอนามัยเผย ‘การกอด’ ช่วยส่งความรัก สร้างกำลังใจ เยียวยาจิตใจให้คนในครอบครัว

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์) นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงที่สังคมไทยเกิดปรากฏการณ์ทั้งทำร้ายตนเองและทำร้ายคนอื่นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ จนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่ออายุขัยเฉลี่ยคนไทยที่อาจไม่บรรลุเป้าหมาย 85 ปีนั้น การสังเคราะห์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับสังคมไทยนับเป็นหน้าที่สำคัญของกรมอนามัย ซึ่งจากข้อมูลมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ได้ทำการ...
วันเด็กแห่งชาติ
9 มกราคม 2020

กรมอนามัยเผย อาหารกล่องในงานวันเด็กต้องสะอาด-ปลอดภัย แนะนำอาหารว่างควรเป็นผลไม้

วันนี้ (9 มกราคม) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในวันเด็กจะมีการจัดเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กที่มาร่วมงานหรือร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการเลี้ยงในมื้อกลางวัน และต้องจัดเตรียมเป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาในการเตรียมอาหารดังกล่าวตั้งแต่เช้า และจัดทำเป็นอาหารกล่องเพื่อความสะดวกในการแจกเด็กๆ    ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคั...
น้ำประปาเค็ม
5 มกราคม 2020

กรมอนามัย ระบุ น้ำประปาเค็ม คนทั่วไปจะได้รับโซเดียมเพิ่ม แต่ไม่กระทบต่อสุขภาพ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมอนามัยได้เตรียมแผนรองรับภาวะแล้งฉุกเฉิน คาดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2563 เกือบทุกภาคของประเทศไทยจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ 5-10% ประกอบกับสภาพอากาศ หนาวเย็นและความชื้นต่ำ ทำให้เกิดความแห้งแล้งมากขึ้น    จากภัยดังกล่าว น้ำทะเลหนุนสูงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อให้เกิดน้ำประป...
ลอยกระทง
8 พฤศจิกายน 2019

กรมอนามัยแนะ ลอยกระทงปีนี้ใช้หลัก 4 เลือก 2 ลด ร่วมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (8 พฤศจิกายน) นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่าในทุกๆ ปีเมื่อผ่านคืนวันลอยกระทง สิ่งที่ตามมาคือซากกระทงจำนวนมากที่ลอยอยู่ในแม่น้ำลำคลองหลายแห่ง   จากสถิติของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร พบว่าปริมาณกระทงที่เก็บได้ในปี 2561 เฉพาะในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 841,327 ใบ แบ่งเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ใบตอง จำนวน 796,4...
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
31 ตุลาคม 2019

กรมอนามัยจับมือเครือข่าย รวบรวมข้อมูลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หวังลดปัญหาต่อเนื่อง

วันนี้ (31 ตุลาคม) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าว ‘แม่วัยรุ่นอยู่ที่ไหน’   โดยระบุว่า สถานการณ์แม่วัยรุ่นที่เคยเพิ่มขึ้นในปี 2543 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา แต่อัตราการคลอดในหญิงวัยรุ่นที่ลดลง ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้มีแม่วัยรุ่นไม่เกิน 25 คน ต่อประชากรวัยรุ่นหญิ...
26 กันยายน 2019

กรมอนามัยย้ำ ไหว้พระ-ไหว้เจ้า จุดธูปขนาดสั้น ช่วยลดการเพิ่มฝุ่นได้

วันนี้ (26 กันยายน) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังคงประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจนี้ คนไทยเชื้อสายจีนจะมีการจุดธูปไหว้เจ้าหรือประกอบพิธีกรรมตามศาลเจ้า รวมถึงการไหว้พระขอพรที่ต้องจุดธูปเป็นจำนวนมาก    พญ.พรรณพิมล กล่าวด้วยว่า ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนต...
ผู้สูงอายุควรออกกำลังกาย
22 สิงหาคม 2019

กรมอนามัย แนะผู้สูงอายุหมั่นออกกำลังกาย ลดการเสื่อมสภาพของร่ายกายให้ช้าลง ป้องกันการหกล้มได้

วันนี้ (22 ส.ค. 2562) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีร่างกายเสื่อมสภาพตามกาลเวลา การออกกำลังกายจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อและกระดูก พัฒนาความอดทนของระบบการหายใจและการไหลเวียนเลือด ทำให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้...
30 กรกฎาคม 2019

กรมอนามัยแนะควรใช้ช้อนกลาง เพื่อลดโรคติดต่อทางน้ำลาย

วันนี้ (30 ก.ค. 2562) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ช้อนกลางถือเป็นเกราะป้องกันการติดโรคต่างๆ และลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อที่ออกมาทางน้ำลาย เช่น คอตีบ, วัณโรค, โปลิโอ, ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไข้หวัดใหญ่, คางทูม รวมทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่พบเชื้อในน้ำลายอื่นๆ และโรคที่ติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำเป็นสื่อได้ เช่น ไวรัสตับอักเส...
1 กรกฎาคม 2019

กรมอนามัยจับมือภาคีลดมลพิษทางอากาศ จัดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมลดมลพิษ

วันนี้ (1 ก.ค. 2562) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 ว่า กรมอนามัยร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรมควบคุมมลพิษ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562  ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม ภายใต้...
กรมอนามัย
24 มิถุนายน 2019

กรมอนามัยเตือนเลี่ยงกินเห็ดแปลก หลังพบผู้เสียชีวิตจากเห็ดพิษที่น่าน

หลังเกิดกรณีที่ เกรียงไกรศร คำมุง วัย 22 ปี ชาวจังหวัดน่านกินเห็ดไข่ห่าน (เห็ดพิษ) และดื่มสุราร่วมด้วย แล้วมีอาการปวดท้องกลางดึก ถ่ายเหลว และอาเจียน จนต้องหามส่งโรงพยาบาล ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยอาการไตวายเฉียบพลันนั้น   ล่าสุด แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเตือนประชาชนที่กินเห็ดในช่วงนี้ว่า ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเ...