×

กฎหมายสมรสเท่าเทียม

LGBTQIA+ จะเป็น ‘บุพการี’ ของใครสักคนได้ไหม
8 เมษายน 2024

LGBTQIA+ จะเป็น ‘บุพการี’ ของใครสักคนได้ไหม

จุดประเด็น   เป็นที่น่ายินดีที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 และต่อมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวาระที่ 1 รับหลักการ ส่งผลให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในขั้นตอนอื่นๆ ดังที่ได้ทราบกัน   อย่างไรก็ดี ประเด็นที่มีการห...
5 เมษายน 2024

วัลลภมั่นใจ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ผ่านทัน สว. ชุดนี้ ยืนยันไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติแน่นอน

วันนี้ (5 เมษายน) ที่รัฐสภา วัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วุฒิสภา เปิดเผยถึงกรอบเวลาในการพิจารณาว่าขณะที่ร่างดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ทางกรรมาธิการหลายคณะได้ศึก...
2 เมษายน 2024

สว. รับหลักการสมรสเท่าเทียม ตั้ง กมธ. ถก 7 วัน ลุ้นผ่านก่อนปิดสมัย

วันนี้ (2 เมษายน) ในการประชุมวุฒิสภา ซึ่งเป็นการประชุมครั้งก่อนสุดท้ายของสมัยประชุมนี้ ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมในวันที่ 9 เมษายน มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม วาระแรก หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้ว และส่งต่อมาให้วุฒิสภาพิจารณาต่อให้แล้วเสร็จภายใน 60 ว...
ไทม์ไลน์ กฎหมายสมรสเท่าเทียม
2 เมษายน 2024

เปิดไทม์ไลน์กว่า 1 ทศวรรษ กฎหมายสมรสเท่าเทียม

คาดการณ์ปฏิทินกฎหมายสมรสเท่าเทียม หรือร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ภายหลังจากสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านการเห็นชอบและเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกของสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 2 เมษายนนี้   THE STANDARD ได้รวบรวมรายละเอียดโดยจำแนกไทม์ไลน์ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันแล...
30 มีนาคม 2024

ดนุพรขอบคุณ สว. เร่งบรรจุร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ให้เครดิตอดีตนายกฯ ‘ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์’ จุดประกาย

วันนี้ (30 มีนาคม) ดนุพร ปุณณกันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เปิดเผยว่า ทันทีที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติวาระ 2 และวาระ 3 ผ่านร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ด้วยคะแนน เห็นด้วย 400...
สว. สมรสเท่าเทียม
28 มีนาคม 2024

เปิดขั้นตอน สว.​ พิจารณากฎหมาย คาดถกสมรสเท่าเทียมวาระแรกต้นเดือนเมษายนนี้

วันนี้ (28 มีนาคม) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือที่รู้จักกันในชื่อร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ทั้งฉบับในวาระที่ 3    ทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา และหากผ่านชั้นของวุฒิสภาแล้ว จึงจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหม...
เศรษฐา กล่าวถึง กฎหมายสมรสเท่าเทียม
27 มีนาคม 2024

นายกฯ ยินดีกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านสภา หวัง สว. เห็นชอบ ร่วมสร้างสังคมเท่าเทียม

วันนี้ (27 มีนาคม) ที่สยามพารากอน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังที่สภาผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม ว่า ดีครับ อยากจะให้ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาด้วย เพราะมีคนอยากจะแต่งงานกันเยอะไปหมด วันนี้ตนเองมาเดินที่ห้างสรรพส...
27 มีนาคม 2024

สื่อนอกเกาะติดสมรสเท่าเทียม หลังสภาล่างเห็นชอบ คาดประกาศใช้ชาติแรกอาเซียนภายในปี 2024

สื่อต่างประเทศหลายสำนักเกาะติดและรายงานข่าวร่างกฎหมาย ‘สมรสเท่าเทียม’ ของไทย หลังสภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง) ลงคะแนนเสียงครั้งประวัติศาสตร์ มีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม นับเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างสังคมที่โอบรับความแตกต่างหลากหลายอย่างแท้จริง    หลังจากนี้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา (สภาสูง) อีก ...
สมรสเท่าเทียม
27 มีนาคม 2024

วันแห่งประวัติศาสตร์ ผู้แทนราษฎรมีมติเอกฉันท์ ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม

วันนี้ (27 มีนาคม) เป็นอีกหนึ่งวันที่รัฐสภา โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม ในวาระ 2 รายมาตรา โดยมีทั้งสิ้น 68 มาตรา เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศที่ก้าวหน้าในระดับโลก    ✨ คืนสิทธิเพื่อคืนความเท่าเทียม   ...
สภา ผ่าน กฎหมาย สมรสเท่าเทียม
27 มีนาคม 2024

ปรบมือก้องสภา ‘ผู้แทนราษฎร’ ผ่าน กฎหมาย สมรสเท่าเทียม

วันนี้ (27 มีนาคม) ที่รัฐสภา ในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม ในวาระ 2 รายมาตรา ทั้งสิ้น 68 มาตรา โดยใช้เวลาในการพิจารณาราว 5 ชั่วโมง   ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก 400 เสียง ต่อ 10 เสียง ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม โดยหลังจ...

Close Advertising