×

ด่วน! รมว.คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต ‘อาคเนย์ฯ-ไทยประกันภัย’ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย

01.04.2022
  • LOADING...
ด่วน! รมว.คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต ‘อาคเนย์ฯ-ไทยประกันภัย’ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย

สุทธิพล​ ทวีชัยการ​ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (1 เมษายน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 วรรค (1) (2) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ลงนามคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากพบว่าทั้งสองบริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินจนไม่สามารถดำเนินการธุรกิจต่อได้

 

เลขาฯ คปภ. กล่าวว่า คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของทั้งสองบริษัทจะมีผลบังคับใช้ทันที โดยหากบริษัททั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน 

 

สุทธิพลกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ คปภ.ได้มีคำสั่งให้ทั้งสองบริษัทหยุดรับประกันภัยชั่วคราว และได้มีการพูดคุยกับตัวแทนผู้ถือหุ้น และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรับผิดชอบการรับประกันภัย แต่บริษัททั้งสองยืนยันจะไม่เติมเงินเข้ามาเพิ่มทุน​ เพื่อจ่ายสินไหม​ จนในที่สุดมีปัญหานำมาสู่การไม่สามารถจัดเงินสำรอง​ และจัดการทรัพย์สินได้ตามที่กฎหมายกำหนด​ โดยมีทรัพย์สินสภาพคล่องไม่เพียงพอ​ มีการประวิงจ่ายสินไหม​โดยไม่มีเหตุผล​อันเป็นการฝ่าฝืน​ คปภ. จึงเห็นว่า​ หากยังขืนให้บริษัทประกอบกิจการต่อไปจะกระทบต่อพี่น้องประชาชน​ จึงต้องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการทั้งสองบริษัท

 

สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสองบริษัท คือ ลูกค้าที่ถือประกันโควิด เจอ จ่าย จบ เท่านั้น เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการโอนย้ายประกันภัยต่างๆ ไปยังบริษัทประกันภัยอื่นๆ ไปก่อนหน้าแล้ว โดยปัจจุบันทั้งสองบริษัทยังมีลูกค้าประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ที่ได้รับความคุ้มครองอยู่รวมกัน 1.17 ล้านบัญชี 

 

อย่างไรก็ดี ยืนยันว่าการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินหรือสภาพคล่องของธุรกิจประกันภัยในภาพรวม เนื่องจากเป็นปัญหาฐานะการเงินและการจัดการภายในของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

 

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้เตรียมมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย เพื่อรองรับมิให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบไว้แล้ว ดังนี้

 

  1. ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายและได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้แล้วกับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยตามที่ประกาศกำหนด โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว 

 

  1. ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้กับทั้งสองบริษัท สามารถติดต่อกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยตามที่ประกาศกำหนด โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

 

  1. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทของทั้งสองบริษัท สามารถที่จะดำเนินการในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ดังนี้ ในกรณีขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่ 

 

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้จัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวกในการรับคำขอรับชำระหนี้ รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากรในการรับคำขอรับชำระหนี้ ทั้งที่สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising