×

ผลสำรวจชี้ คนไทย 57.9% เชื่อมั่นกระทรวงสาธารณสุขควบคุมไวรัสโคโรนาได้

โดย THE STANDARD TEAM
03.02.2020
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (Super Poll) นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง เสียงประชาชนต่อโรคโคโรนา กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่าน ‘เสียงประชาชนในโลกโซเชียล’ ด้วยระบบ Net Super Poll จำนวน 5,968 ตัวอย่าง และ ‘เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม’ จำนวน 1,302 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา พบว่า

 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.6 คิดว่าช่วงเวลาของการระบาดโรคโคโรนาจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ในขณะที่ร้อยละ 40.4 คิดว่าจะระบาดอีกนาน เป็นช่วงระยะยาว อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.7 มีความตื่นตัวดูแลสุขภาพมากขึ้น ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงคนหนาแน่น แหล่งท่องเที่ยว เวลาทานอาหารร่วมกับผู้อื่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 12.3 ยังเฉยๆ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ไม่ตื่นตัวอะไร

 

ที่น่าสนใจคือ ร้อยละ 57.9 ประชาชนเชื่อมั่นต่อกระทรวงสาธารณสุขไทย แพทย์ไทยเก่ง เชื่อมือแพทย์ ระบบสาธารณสุขไทยดี คุมโรคระบาดได้ ในขณะที่ร้อยละ 42.1 ไม่เชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.7 เห็นว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำงานเต็มที่แล้ว และส่วนใหญ่เช่นกัน หรือร้อยละ 63.6 เห็นว่า อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำงานเต็มที่แล้ว

 

นอกจากนี้ ผศ.ดร.นพดล กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการสำรวจประมาณการ ‘เสียงประชาชนในโลกโซเชียล’ ผ่านระบบ Net Super Poll เกี่ยวกับโรคระบาดโคโรนา พบว่า มีจำนวนคนที่ข้อมูลโรคระบาดโคโรนาเข้าถึงในโลกโซเชียลเพิ่มขึ้นจาก 21,602,083 คน หรือประมาณ 21 ล้านกว่าคน ในวันที่ 25 มกราคม สูงขึ้นมาอยู่ที่ 22,998,547 คน หรือเกือบ 23 ล้านคน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 

ขณะเดียวกันพฤติกรรมการพูดคุยของคนในโลกโซเชียล ร้อยละ 54.2 เป็นเชิงบวกต่อการตื่นตัวและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ในขณะที่เป็นข้อความเชิงลบอยู่ที่ร้อยละ 45.8 ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมาก และที่น่าห่วงคือกลุ่มคนอิทธิพลในโลกโซเชียลของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลส่วนใหญ่โจมตีรัฐบาล และเผยแพร่ข้อมูลน่ากลัวเกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา แต่ข้อมูลจากสำนักข่าวกระแสหลักจะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เชิงเฝ้าระวังป้องกันมากกว่า 

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนในโลกโซเชียลกลางๆ ไม่ฝักใฝ่การเมือง จะส่งข้อความส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแนะนำใส่หน้ากากอนามัยป้องกันได้ทั้งฝุ่นและโรคระบาด นอกจากนี้ยังค้นพบข้อความให้กำลังใจ เตือนให้ระวังการติดเชื้อ และการให้กำลังใจกันต่อคนไทยและต่างชาติ มากกว่าจะมองเป็นเรื่องการเมือง เช่น ใส่หน้ากากอนามัย คนจีนเขาไม่กล้าด่ารัฐบาลของเขา เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง เขาแยกแยะออก เป็นต้น

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-17406417/documents/61049ea0a694492488331a885aa1293e/Super%20Poll%20%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2.pdf

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising