×

แรมโบ้ เสกสกล คัมแบ็ก นั่งที่ปรึกษาประยุทธ์ หลังก่อนหน้านี้ลาออกจากผู้ช่วย รมต. กรณีคลิปเสียง

โดย THE STANDARD TEAM
09.01.2023
  • LOADING...
เสกสกล อัตถาวงศ์

วันนี้ (9 มกราคม) พล.อ. ประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรี ได้ลงนาม​ในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี​ โดยมีรายละเอียดระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

 

นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้ง เสกสกล อัตถาวงศ์ เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ

 

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้​ ตั้งแต่​วันที่​ 9 มกราคม เป็นต้นไป

 

สำหรับเสกสกล เป็นอดีตคนเสื้อแดงที่ในเวลาต่อมาตัดสินใจเข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐ ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 โดยเขาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในจังหวัดนครราชสีมา แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนจะลาออกในเวลาต่อมา หลังปรากฏคลิปเสียงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการยืมเงิน 15 ล้านบาท จากผู้ค้าสลากออนไลน์ และเขายังเป็นผู้ที่จดแจ้งตั้งพรรคการเมืองในชื่อ รวมไทยสร้างชาติ ซึ่งกำลังจะเป็นพรรคการเมืองที่ พล.อ. ประยุทธ์จะขยับไปร่วมงานด้วย 

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising