×

3 ธันวาคมนี้ เตรียมส่องจันทร์วันเพ็ญดวงโต ‘ซูเปอร์ฟูลมูน’ ใหญ่ที่สุดในรอบปี

30.11.2017
  • LOADING...

 

คืนวันที่ 3 ธันวาคมนี้ จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่กว่าปกติ หรือที่เรียกว่า ‘ซูเปอร์ฟูลมูน’ โดยดวงจันทร์จะอยู่ใกล้โลกที่ระยะห่าง 357,973 กิโลเมตร สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศ ทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

 

 

โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยข้อมูลว่า ตามปกติดวงจันทร์จะโคจรรอบโลกเป็นรูปวงรี 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ดังนั้นในแต่ละเดือนจึงจะมีตำแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดเรียกว่า เปริจี (Perigee) มีระยะทางเฉลี่ย 356,400 กิโลเมตร และตำแหน่งที่ไกลโลกที่สุดเรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะทางเฉลี่ยประมาณ 406,700 กิโลเมตร

 

การที่คนบนโลกสามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงที่โตกว่าปกติในคืนที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้โลก ถือเป็นเหตุการณ์ปกติที่อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแม้ว่าดวงจันทร์จะมีตำแหน่งโคจรเข้าใกล้โลกทุกเดือน แต่ดวงจันทร์อาจไม่ได้ปรากฏเต็มดวงทุกครั้ง

 

แม้ว่าวันที่ 3 ธันวาคมนี้คนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์ใหญ่ที่สุดในรอบปี 2560 แต่ในวันที่ 2 มกราคม 2561 หรืออีกหนึ่งเดือนถัดไปดวงจันทร์จะโคจรเข้ามาใกล้โลกกว่านี้ด้วยระยะห่างประมาณ 356,595 กิโลเมตร ซึ่งวันดังกล่าวจะเป็นซูเปอร์ฟูลมูนที่ใหญ่ที่สุดในปี 2561 ด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising