×

ศุภชัยกล่าวอำลาตำแหน่งรองประธานสภา ขอบคุณและขอโทษหากทำงานไม่ถูกใจ มีวาสนาประชาชนเลือก กลับมาพบกันใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
23.02.2023
  • LOADING...
ศุภชัย โพธิ์สุ

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์) ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมวันนี้ กล่าวคำอำลาเพื่อนสมาชิก เนื่องจากในวันนี้เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ครั้งสุดท้าย ว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของการประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ตนจึงขอใช้เวลาไม่นานเพื่อบอกกล่าวแสดงความรู้สึกของตนต่อเพื่อนสมาชิกสักเล็กน้อย 

 

“ท่านสมาชิกครับ ผมขอเรียนให้เพื่อนสมาชิกทราบว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้กระผมดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 และขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกให้กับผมปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ 

 

“ตลอดระยะเวลาที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมนั้น เจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ของผมก็คือความยุติธรรมและความเป็นกลาง ทั้งมุ่งหมายในการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อให้การประชุมแต่ละครั้งประสบความสำเร็จ เนื่องจากพวกเราทุกคนมีระยะเวลาที่จำกัด จึงจำเป็นต้องใช้โอกาสที่มีทุกเวลาทุกวินาทีให้เกิดคุณค่าต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด และเต็มความสามารถของพวกเรา ซึ่งผมเห็นว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหา เยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี” 

 

ศุภชัยกล่าวต่อไปว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของผมที่ผ่านมา ในบางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกใจท่านสมาชิกบางท่าน กระผมต้องกราบขออภัยในการทำหน้าที่ของผม และหวังว่าท่านสมาชิกทุกท่านจะเข้าใจและให้อภัย ขอให้เรายังคงมีความรู้สึกที่ดีๆ ต่อกัน เพราะเราทุกคนต่างก็ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด 

 

“กระผมต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้สภาแห่งนี้สามารถขับเคลื่อนทำงานนิติบัญญัติได้จนถึงสมัยประชุมสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 นี้ โดยเฉพาะผมได้รับความเมตตาจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ได้ให้ความเมตตาผมมาโดยตลอด ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

“สุดท้ายนี้หากกระผมมีบุญและวาสนาได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมให้กลับเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยหน้า ก็ขอให้กระผมได้ร่วมทำงานกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านอีกครั้งด้วยมิตรภาพที่ดีเช่นนี้ตลอดไป ผมขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านนะครับ” 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising