×

กทม. คืนทางเท้าซอยสุขุมวิท 3-17 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ Big Cleaning ให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก

โดย THE STANDARD TEAM
05.09.2022
  • LOADING...
Big Cleaning

วันนี้ (5 กันยายน) บริเวณซอยสุขุมวิท 3-17 เขตวัฒนา จักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.อ. อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดทางเท้า โดยเลือกถนนสุขุมวิทเนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

เดิมบริเวณซอยสุขุมวิท 3-21 เขตวัฒนา เป็นจุดผ่อนผันที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) อนุญาตให้ทำการค้าได้ตามประกาศ กทม. เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 มีผู้ค้าจำนวน 158 ราย แต่ต่อมาวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้มีประกาศ กทม. เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย บริเวณซอยสุขุมวิท 3-21 ตามนโยบายจัดระเบียบเพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชน จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวมิได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ทำการค้าขายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

โดยที่ผ่านมามีผู้ค้านำสิ่งผิดกฎหมายมาตั้งวางขาย และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณพื้นที่ทางเท้า ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้สะดวก ประกอบกับจุดดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นพื้นที่ทำการค้าขายหรือจำหน่ายสินค้าที่สาธารณะ ตามประกาศ กทม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2563 

 

ทางสำนักงานเขตวัฒนาจึงได้กำหนดยกเลิกผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยบนทางเท้าบริเวณซอยสุขุมวิท 3-21 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นไป พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณซอยสุขุมวิท 3-17 ระยะทางประมาณ 1,100 เมตร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร รวมทั้งเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบนทางเท้าให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

Big Cleaning Big Cleaning Big Cleaning Big Cleaning Big Cleaning Big Cleaning Big Cleaning

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising