×

สุชาติเผย นายกฯ ห่วงใยลูกจ้างได้รับผลกระทบจากร้านดารุมะ ซูชิ ยืนยันพร้อมช่วยเหลือให้ได้สิทธิที่ควรได้รับ

โดย THE STANDARD TEAM
21.06.2022
  • LOADING...
ดารุมะ ซูชิ

วันนี้ (21 มิถุนายน) สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างร้านดารุมะ ซูชิ ที่ถูกเลิกจ้างว่า ทันทีที่ทราบข่าว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้างและให้กระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลและช่วยเหลือ ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างใกล้ชิด 

 

ตนได้ขานรับข้อสั่งการดังกล่าว และให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจสอบและเร่งให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ได้สิทธิที่ควรได้รับในทันที ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ร้านดารุมะ ซูชิ จดทะเบียนในนามบริษัท ดารุมะ ซูจิ จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 87 โครงการ เดอะแจ๊ส รามอินทรา ชั้น 2 ห้องเอ 217 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการร้านอาหารญี่ปุ่น มี เมธา ชลิงสุข เป็นกรรมการ มีลูกจ้าง 71 คน เปิดให้บริการในกรุงเทพฯ  และจังหวัดใกล้เคียงทั้งสิ้นจำนวน 27 สาขา 

 

และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้จัดการสาขาได้ประกาศปิดร้านและเลิกจ้างพนักงาน โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 ไปที่สำนักงานใหญ่ แต่ไม่พบบุคคลใด จึงปิดหนังสือเชิญนายจ้างมาพบเพื่อให้ข้อเท็จจริงในวันที่ 27 มิถุนายน 2565

 

นอกจากนี้สุชาติยังกล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือในส่วนของกระทรวงแรงงานว่า การช่วยเหลือด้านประกันสังคม สำนักงานใหญ่เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้แก่ลูกจ้างทั้งของสำนักงานใหญ่มี 8 คน และของสาขา 63 คน เบื้องต้นมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนรวม 71 คน ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแล้ว 71 คน 

 

เมื่อถูกเลิกจ้างจะมีสิทธิได้รับเงินค่าว่างงาน 50% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หากมีลูกจ้างที่สำนักงานใหญ่ยังไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการให้นายจ้างยื่นขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และให้นำส่งเงินสมทบ เพื่อให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม 

 

ซึ่งหากมีหลักฐานว่ามีการจ้างงาน มีนิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างกันจริง เช่น มีสลิปการจ่ายค่าจ้าง หรือหลักฐานอื่นๆ ก็ถือว่าลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน เช่น กรณีเลิกจ้าง หากมีหลักฐานว่าทำงานเกิน 6 เดือน ลูกจ้างก็มีสิทธิเบิกเงินกรณีว่างงานได้ ส่วนเงินสมทบที่นายจ้างไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้นำส่งเงินสมทบ สำนักงานประกันสังคมจะไปติดตามนายจ้างและดำเนินการตามกฎหมาย 

 

ส่วนการช่วยเหลือด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างเข้าทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างให้ เหตุเพราะนายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชย สินจ้าง แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินอื่นตามที่ตกลงกับนายจ้าง 

 

ทั้งนี้ ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน (คร.7) และยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3 หรือ 1546 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

ด้าน บุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน และรองโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วันนี้ตนได้รับมอบหมายจากสุชาติให้ลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ลูกจ้าง ซึ่งผู้จัดการร้านได้นำลูกจ้างจำนวน 50 คน มายื่นขอรับเงินประกันการว่างงานที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 นอกจากนี้สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 ยังได้มาตั้งโต๊ะรับสมัครงาน โดยมีตำแหน่งงานว่างจากสถานประกอบกิจการต่างๆ เช่น เซ็นทรัลรีเทล, ไทยเบฟเวอเรจ รวมจำนวนกว่า 1,000 อัตรา เพื่อให้ลูกจ้างได้สมัครงานและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising