×

แนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (STV)

21.09.2020
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ เพื่อต้องการนำนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม หลังจากประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งขั้นตอนการรับและคัดกรองนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ภาพประกอบ: อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท์
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising