×

กยศ. เผยผลให้กู้ยืมปีการศึกษา 65 มี นศ. ยื่นกู้แล้ว 5.9 แสนราย รวมวงเงินเกือบ 2.8 หมื่นล้าน โดยไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

โดย THE STANDARD TEAM
25.08.2022
  • LOADING...
ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์

วันนี้ (25 สิงหาคม) ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า จากการที่ กยศ. ได้เปิดระบบการกู้ยืมในปีการศึกษา 2565 กยศ. ได้เตรียมเงินงบประมาณให้กู้ยืมจำนวน 38,000 ล้านบาท เพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาจำนวนกว่า 600,000 ราย ผลปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาได้ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจำนวน 590,796 ราย เป็นเงินที่ขอกู้ยืมแล้วกว่า 27,881 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565) โดยนักเรียนนักศึกษาสามารถยื่นกู้ยืมและทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชัน ‘กยศ. Connect’ และสามารถทำสัญญาเงินกู้ยืมได้โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันอีกด้วย  

 

และจากกรณีที่มีข่าวว่า นักเศรษฐศาสตร์การศึกษาได้เปรียบเทียบสัดส่วนการให้เงินอุดหนุนด้านการศึกษาผ่านโครงการเงินกู้ในเอเชีย โดยพบว่า กยศ. ของประเทศไทยให้เงินอุดหนุนด้านการศึกษาแฝงหรือเงินอุดหนุนทางอ้อมมากกว่าหลายประเทศในเอเชีย 

 

ในกรณีนี้ กยศ. ขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์เมื่อหลายปีก่อน ทั้งนี้ การอุดหนุนงบประมาณเป็นไปตามความต้องการและความจำเป็นของผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในแต่ละปี ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรเงินแก่ กยศ. ตั้งแต่ปี 2539-2560 โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดย กยศ. ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและอัตราการชำระเงินคืนยังไม่เพียงพอ จนในปี 2560 เป็นปีสุดท้ายที่ กยศ. ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน เพราะมีเงินหมุนเวียนเพียงพอในการให้กู้ยืมจากรุ่นพี่ส่งต่อให้รุ่นน้อง กยศ. ขอยืนยันว่า กยศ. จะเป็นหลักประกันให้ทุกครอบครัวว่าน้องๆ ที่ขาดแคลนสามารถกู้เงินได้ทุกคนโดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising