×

ภาพรวมจุดแข็งธุรกิจครอบครัว 3 หัวใจหลักฝ่าวิกฤตโควิด-19

18.01.2021
  • LOADING...
ภาพรวมจุดแข็งธุรกิจครอบครัว

ซีรีส์ ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจด้วยจุดแข็งของธุรกิจครอบครัว (ตอนที่ 1) 

 

ระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา วิกฤตโควิด-19 ได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ของ CEO ทั่วโลกในหลากหลายมิติ และได้พิสูจน์ความเป็นผู้นำในการเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งในระดับบุคคล ธุรกิจ และระดับชาติ

 

ผลสำรวจ KPMG CEO Outlook ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเดือนสิงหาคม 2563 หลังการระบาดไปทั่วโลก พบว่าผู้นำองค์กรได้จัดอันดับความสำคัญในการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยนอกจากเรื่องสุขภาพและสภาวะที่เหมาะกับการทำงานแล้ว CEO ยังเน้นเรื่องการวางแนวคิดและจุดประสงค์การทำธุรกิจในระยะยาว การคัดสรรและรักษาทีมงานหัวกะทิ และการเร่งปรับใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาในการทำงาน

 

KPMG Private Enterprise ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้บริการธุรกิจครอบครัว มีข้อสังเกตว่าธุรกิจครอบครัวมีจุดแข็งหลายอย่างที่บริษัทขนาดใหญ่อิจฉา การนำข้อดีของความเป็นธุรกิจครอบครัวมาปรับใช้ในวิกฤตครั้งนี้ อาจช่วยให้เจ้าของกิจการและผู้บริหารผ่านมรสุมเศรษฐกิจนี้ไปได้

 

เราขอเชิญชวนท่านผู้อ่านติดตามซีรีส์ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยจุดแข็งของธุรกิจครอบครัว บนเว็บไซต์ THE STANDARD ทุกต้นสัปดาห์ โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ตอน สำหรับตอนนี้ ขอเล่าภาพใหญ่ว่าเจ้าของกิจการจะสามารถใช้จุดแข็งเรื่องใดบ้าง เพื่อนำธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ 

 

แนวคิดในการทำธุรกิจ

ผลการสำรวจพบว่า CEO ให้ความสำคัญกับการกำหนดจุดมุ่งหมายขององค์กรมากขึ้น โดยร้อยละ 79 ของผู้ตอบแบบสำรวจให้ความสำคัญระหว่างจุดมุ่งหมายขององค์กรกับผลกระทบทางสังคมมากขึ้นตั้งแต่โควิด-19 เริ่มแพร่ระบาด

 

การมีเป้าหมายในการทำธุรกิจที่ชัดเจนเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ สำหรับธุรกิจครอบครัว ไม่ว่ากิจการนั้นจะส่งผ่านมาแล้วกี่รุ่น และไม่ใช่เพียงแค่ความชัดเจนในเป้าหมายทางการเงินเท่านั้น เป้าหมายในมิติอื่นๆ ก็มีผลกระทบและต้องกำหนดให้ชัดเจนเช่นกัน เพื่อใช้ประกอบในการวางกลยุทธ์และการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ เช่น ผลกระทบต่อสังคม และการส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น 

 

การบริหารทีมงาน Top Talent

สนามแข่งขันในการค้นหาและรักษาทีมงานยอดฝีมือเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกๆ ใน KPMG Private Enterprise European Family Business Barometer มาอย่างต่อเนื่องหลายปี จากต้นปีถึงเดือนสิงหาคมปี 2563 CEO ได้จัดอันดับให้ ‘การดึงดูด Top Talent’ เป็นเรื่องสำคัญอันดับที่ 1 จากเดิมที่ปัจจัยข้อนี้มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 11 ในบรรดาสิ่งที่ถูกมองว่าอาจเป็นอุปสรรค (Threat) ต่อการเติบโตในระยะยาวของบริษัท

 

ซึ่งธุรกิจครอบครัวถือข้อได้เปรียบในการดึงดูด Top Talent จากระดับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพนักงาน และความกลมกลืนกันระหว่างครอบครัวกับจุดยืนทางธุรกิจที่มากกว่า แต่ธุรกิจครอบครัวหลายแห่งก็มีจุดอ่อนในการแบ่งแยกระหว่างคนในครอบครัวกับทีมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมเป็นหุ้นส่วนของบริษัท 

 

KPMG Private Enterprise มองเห็นถึงผลกระทบจากโควิด-19 ต่อชีวิตการทำงาน โดยการติดต่อประสานงานในรูปแบบ Virtual จะค่อยๆ กลายเป็นกระแสหลักมากขึ้น จึงทำให้ผู้นำต้องมีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ เราจะสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการทำงานแบบ  Work from Home ได้อย่างไร เราจะบริหารและติดตามผลงานของทีมงานที่ปฏิบัติงานแบบ Virtual ได้อย่างไร เราจะดูแลสุขภาพของพนักงานเมื่อต้องกลับมาทำงานที่ออฟฟิศได้อย่างไร โดยกิจการที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีการใช้ชีวิตและการทำงานรูปแบบใหม่ได้ จะสร้างแรงดึงดูดให้พนักงานอยากทำงานกับบริษัทต่อไป

 

การเติบโต

จากผลสำรวจ KPMG CEO Outlook ร้อยละ 67 ของ CEO เห็นว่าต้องมีการกลับมาทบทวนห่วงโซ่อุปทานของบริษัทซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้ผู้นำเห็นความสำคัญของความคล่องตัว (Agile) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

 

การบริหารงานแบบ Agile ที่มีกระบวนการตัดสินใจที่รวดเร็วและช่องทางการสื่อสารที่สั้นระหว่างทีมงานที่เห็นปัญหาและเจ้าของที่ต้องตัดสินใจ เป็นข้อได้เปรียบสำคัญของธุรกิจครอบครัว ต่างจากบริษัทใหญ่ๆ หรือบริษัทข้ามชาติที่มีโครงสร้างองค์กรหลายชั้น การตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ หนึ่งเรื่องกระทบกับหลายแผนก จึงทำให้ไม่มีความคล่องตัว จนหลายๆ ครั้งทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจไป ดังคำเปรียบเทียบว่ายุคนี้ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่เป็นปลาเร็วที่กินปลาช้า 

 

ถึงแม้โควิด-19 จะทำให้ผู้บริหารหลายๆ คนปวดหัว แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้กิจการหลายแห่งได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ด้วยการเปลี่ยนแปลงโดยนำดิจิทัลมาใช้ (Digital Transformation) มากขึ้น โดยเกือบ 1 ใน 3 ของ CEO ในแบบสำรวจพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า วิกฤตครั้งนี้ทำให้บริษัทนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำงานได้รวดเร็วกว่าที่เคยคาดไว้หลายปีทีเดียว 

แม้ว่าตอนนี้เราจะได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับการอนุมัติและทยอยใช้วัคซีนโควิด-19 มากขึ้นเรื่อยๆ แต่กว่าที่ประชากรส่วนใหญ่ของโลกจะได้รับการฉีดวัคซีนก็ยังต้องใช้เวลาเป็นปี กิจการยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในช่วงที่เศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัว รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว KPMG Private Enterprise ขอเชิญชวนให้ท่านติดตาม ซีรีส์ ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจด้วยจุดแข็งของธุรกิจครอบครัว ไปด้วยกันตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์​ เพื่อนำแนวคิดและประสบการณ์ที่เราได้รับจากผู้นำองค์กรทั่วโลกมาปรับใช้เพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising