×

ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์

family business
3 กันยายน 2021

การกลับมาอย่างผู้เชี่ยวชาญ: ธุรกิจครอบครัวมีชัยเหนือโควิดได้อย่างไร (ตอนที่ 3)

จากบทความที่แล้ว เราได้เรียนรู้กลยุทธ์ระยะยาวที่เจ้าของธุรกิจครอบครัวทั่วโลกได้เลือกหรือพิจารณาที่จะเลือกใช้หลังจากที่ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibilities Strategy) กลยุทธ์การแปลงโฉมธุรกิจ (Business Transformation Strategy) และกลยุทธ์ขันติและการไม่ผลีผลาม (Exerci...
ธุรกิจครอบครัว
13 สิงหาคม 2021

การกลับมาอย่างผู้เชี่ยวชาญ: ธุรกิจครอบครัวมีชัยเหนือโควิดได้อย่างไร (ตอนที่ 2)

หนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญของธุรกิจครอบครัวคือ มุมมองความสำเร็จ กล่าวคือในขณะที่ผลกำไรและเงินปันผลเป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ ความสำเร็จในธุรกิจครอบครัวนั้นอาจถูกกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน เช่น การสืบทอดข้ามรุ่น ภาพลักษณ์ การยอมรับจากสังคม ชื่อเสียงและธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ทางการเงินเหล่านี้เป็นอีกปัจจัยที...
ธุรกิจครอบครัว
30 กรกฎาคม 2021

การกลับมาอย่างผู้เชี่ยวชาญ: ธุรกิจครอบครัวมีชัยเหนือโควิดได้อย่างไร (ตอนที่ 1)

ธุรกิจครอบครัวมีบทบาทที่สำคัญทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก ไม่เพียงแต่มีส่วนสำคัญต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) ของแต่ละประเทศเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดการจ้างแรงงานจำนวนมากทั่วโลกอีกด้วย ในส่วนของประเทศไทย รากฐานกลุ่มธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ล้วนมาจากธุรกิจครอบครัวเช่นกัน ดังนั้นธุรกิจครอบครัวน่าจะมีผลอย่างมากต...
ธุรกิจครอบครัวฝ่าวิกฤตโควิด-19: สร้างคุณค่าธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
30 เมษายน 2021

ธุรกิจครอบครัวฝ่าวิกฤตโควิด-19: สร้างคุณค่าธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี

วิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ถาโถมมาหลายระลอก คงสร้างความวิตกกังวลให้แก่ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจไม่มากก็น้อย เจ้าของธุรกิจครอบครัวทุกคนมีความหวังและความต้องการให้ธุรกิจที่สร้างขึ้นและสืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนานสามารถส่งต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน    อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว แม้จะไม่มีโรคระบาดโควิด-19 ก็มีปัจจัยอีกหลายประการที่อาจมีผลกระ...
สืบทอดธุรกิจ
8 กุมภาพันธ์ 2021

การเติบโตและการวางแผนการสืบทอดธุรกิจ

ซีรีส์ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยจุดแข็งของธุรกิจครอบครัว (ตอนที่ 4)   ถึงแม้ว่าธุรกิจครอบครัวจะมีความได้เปรียบในหลายๆ ด้าน แต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่ทายาทรุ่นต่อไปต้องพัฒนาเมื่อเข้าสู่ธุรกิจเพื่อรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ และก้าวขึ้นเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจครอบครัว CEO ของธุรกิจครอบครัวอาจคิดหนักขึ้นเรื่องการเกษียณอายุ เพราะการ...
การบริหารทีมงาน Top Talent รักษาพนักงานยอดฝีมือ เพิ่มทักษะเพื่ออนาคต
1 กุมภาพันธ์ 2021

การบริหารทีมงาน Top Talent รักษาพนักงานยอดฝีมือ เพิ่มทักษะเพื่ออนาคต

ซีรีส์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยจุดแข็งของธุรกิจครอบครัว (ตอนที่ 3)  ธุรกิจครอบครัวมีข้อได้เปรียบด้านการดึงดูดพนักงานที่เป็นคนเก่ง (Talent) ด้วยระดับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพนักงาน แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีจุดอ่อนในการบริหารจัดการพนักงานและพัฒนาทักษะให้ทันต่อสถานการณ์ และตอบสนองความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการทำงานในร...
แนวคิดในการทำธุรกิจ และจุดมุ่งหมายองค์กรที่สะท้อนจุดยืนด้านสังคม
25 มกราคม 2021

แนวคิดในการทำธุรกิจ และจุดมุ่งหมายองค์กรที่สะท้อนจุดยืนด้านสังคม

ซีรีส์: ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยจุดแข็งของธุรกิจครอบครัว ตอนที่ 2  หนึ่งในจุดแข็งของธุรกิจครอบครัวคือ มีความคล่องตัวในการทบทวนและเปลี่ยนแปลงเป้าหมายทางธุรกิจได้ง่ายกว่าองค์กรใหญ่ที่อาจมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนกว่า จุดแข็งนี้ทำให้ธุรกิจครอบครัวสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเร่งด่วนของสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสประสบคว...
ภาพรวมจุดแข็งธุรกิจครอบครัว
18 มกราคม 2021

ภาพรวมจุดแข็งธุรกิจครอบครัว 3 หัวใจหลักฝ่าวิกฤตโควิด-19

ซีรีส์ ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจด้วยจุดแข็งของธุรกิจครอบครัว (ตอนที่ 1)    ระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา วิกฤตโควิด-19 ได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ของ CEO ทั่วโลกในหลากหลายมิติ และได้พิสูจน์ความเป็นผู้นำในการเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งในระดับบุคคล ธุรกิจ และระดับชาติ   ผลสำรวจ KPMG CEO Outlook ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-1...

Close Advertising