×

‘หยุดจับสัตว์น้ำวัยอ่อน’ ชาวประมงพื้นบ้านยื่นหนังสือขอกระทรวงเกษตรฯ ออกข้อบังคับตาม พ.ร.บ.ประมงฯ

โดย THE STANDARD TEAM
07.06.2022
  • LOADING...
สัตว์น้ำ

วันนี้ (7 มิถุนายน) ขบวนภาคีทวงคืนน้ำพริกปลาทู โดยสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยและสมาคมรักษ์ทะเลไทย เดินเท้าจากสวนสันติชัยปราการมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือถึง เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ขอให้มีการออกข้อบังคับกำหนดชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและขนาดของสัตว์น้ำที่ห้ามทำประมง เพื่อยุติการจับสัตว์น้ำวัยอ่อนที่เป็นต้นเหตุให้ปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจลดลงอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

 

โดยให้ใช้อำนาจของรัฐมนตรีที่ระบุไว้ในมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติการประมงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำหรือนําสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดขึ้นเรือประมง โดยย้ำว่า หากรัฐมนตรีไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องภายใน 30 วัน จะเตรียมยื่นฟ้องคดีอาญา มาตรา 157 เป็นเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และจ่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองต่อไปด้วย โดยหลังจากที่กระทรวงเกษตรฯ ลงประทับรับหนังสือแล้ว จะนำหลักฐานไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งด้วย

 

โดยวันนี้เฉลิมชัยได้มอบหมายให้ ธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้รับหนังสือแทน พร้อมกล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรทุกแขนง หลังจากนี้จะไปเร่งให้กรมประมงส่งหนังสือชี้แจงมายังรัฐมนตรีให้เร็วที่สุด ส่วนเรื่องการออกกฎหมายใช้บังคับจำเป็นต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก่อน เพื่อจะได้ไม่ไปลิดรอนสิทธิของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

 

สัตว์น้ำ สัตว์น้ำ สัตว์น้ำ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising