×

สธ. เผย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมเปิดหลักสูตร ‘เวชศาสตร์กัญชา’ แห่งแรกของไทย

25.11.2019
  • LOADING...

เมื่อวานนี้ (24 พฤศจิกายน) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ‘เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา’ (Cannabis Extraction Technologies) เพื่อรวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีในการสกัดกัญชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์

 

โดยระหว่างงาน นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า รัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเสรีกัญชาทางการแพทย์ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์อย่างปลอดภัย อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยได้จัดระบบบริหารจัดการ การแก้ไขข้อกฎหมาย ให้สามารถนำกัญชามาศึกษาวิจัยพัฒนาเป็นยากัญชา ตั้งเป้านำเข้าบัญชียาหลักและระบบหลักประกันสุขภาพ เพิ่มทางเลือกการรักษาของผู้ป่วยภายใต้การดูแลของแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเวชศาสตร์กัญชา เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติ

 

สำหรับการเปิดหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ ที่คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ได้ให้กรมที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร

 

ทั้งนี้ หลักสูตร ‘เวชศาสตร์กัญชา’ ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมคุณภาพคัดเลือกเมล็ดพันธุ์การเพาะปลูกในระบบปิดที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพ การสกัดน้ำมันกัญชาและสารสำคัญด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ทางการแพทย์ได้ และมีเครื่องมือและอุปกรณ์โรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน นักศึกษารุ่นที่ 1 จะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 นี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ตึก 22 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 06 1162 2463

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising