×

วันนี้อย่าลืมใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เตรียมหลักฐานแสดงตัว เขียนหมายเลขผู้สมัคร ห้ามกากบาท สิ้นสุดเวลา 16.00 น.

โดย THE STANDARD TEAM
24.12.2023
  • LOADING...

วันนี้ (24 ธันวาคม) วันเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ของผู้ประกันตน ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

 

โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเช็กหน่วยเลือกตั้งที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วต้องเตรียมหลักฐานแสดงตัวตน เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

 

กรณีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ต้องเปิดผ่านแอปพลิเคชัน ThaID หรือ IDL หรือแอปอื่นๆ ของรัฐ และให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ รับบัตรเลือกตั้ง ลงคะแนน แล้วหย่อนบัตรลงหีบด้วยตัวเอง

 

สำหรับวิธีการลงคะแนนที่ถูกต้อง ฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกตัวแทนจากฝ่ายของตัวเองจำนวน 7 คน โดยไม่สามารถเลือกข้ามฝ่ายกันได้ เขียนเลขอารบิกในช่องเขียนหมายเลขเท่านั้น และสามารถเขียนได้ไม่เกิน 7 หมายเลข

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำเป็นต้องจำหมายเลขของผู้สมัครตัวแทนฝ่ายของตัวเอง เพราะห้ามนำเอกสารเข้าไปในที่เลือกตั้ง ห้ามกากบาทเด็ดขาด มิเช่นนั้นจะกลายเป็นบัตรเสียทันที

 

สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ประชาชนผู้จ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคมจะได้เข้าคูหาเลือกตัวแทนที่จะดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ

 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน ซึ่งมาจากผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising