×

ศรีสุวรรณร้อง กกต. สอบชัชชาติ ทำป้ายหาเสียงให้ไปทำกระเป๋า ด้านทีมชัชชาติไม่กังวล ขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่วิธีต้านโลกร้อน

โดย THE STANDARD TEAM
18.05.2022
  • LOADING...
ศรีสุวรรณ จรรยา

วันนี้ (18 พฤษภาคม) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ศรีสุวรรณ จรรยา ได้เดินทางมายื่นคำร้องขอให้ไต่สวนสอบสวน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 8 กรณีทำป้ายหาเสียงเป็นผ้าไวนิล มีเจตนาแฝงเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถนำไปรีไซเคิลทำ ‘กระเป๋า-ผ้ากันเปื้อน’ อันเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองด้วยวิธีการจัดทำให้, เสนอให้, สัญญาว่าจะให้ และจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่ อย่างไร

 

ทั้งนี้ แผ่นป้ายดังกล่าวมีการจัดทำแพตเทิร์นเป็นลายบางๆ ไว้ให้นำไปตัดเย็บตามรอยประไว้เสร็จสรรพ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถนำไปหมุนเวียน (Recycle) โดยตัดเย็บเป็นกระเป๋าหรือผ้ากันเปื้อนไว้ใช้ต่อเองได้ แม้จะพยายามสื่อว่าจะนำแผ่นป้ายดังกล่าวกลับมาตัดเย็บใช้เองในทีมหาเสียงก็ตาม ทว่า ป้ายหาเสียงมีจำนวน 380 ป้าย ทีมหาเสียงมี 380 คนหรืออย่างไร การเก็บกลับมาใช้เองเป็นเรื่องเพ้อฝัน เพราะหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง จะมีชาวบ้านหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่เขตต่างๆ ออกมาเก็บป้ายหาเสียงของผู้สมัครไปเป็นของตนแทบทั้งสิ้น ซึ่งถ้าจะเอาป้ายดังกล่าวกลับมาตัดเย็บใช้กันเองในทีม หลังจากการเลือกตั้งผ่านไป กกต. จะต้องไปตรวจสอบว่ามีการจัดเก็บป้ายทั้งหมดกลับไปทำกระเป๋าและผ้ากันเปื้อนครบ 380 ผืนจริงหรือไม่

 

นอกจากนั้นแผ่นป้ายดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 18 เนื่องจากไม่ระบุชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ว่าจ้าง แต่กลับไประบุ ‘ชมรมกรุงเทพฯ น่าอยู่กว่าเดิม’ มาเป็นผู้ว่าจ้างแทน ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย เพราะตรวจสอบไม่ได้ว่าชมรมดังกล่าวมีตัวตนจริงหรือไม่ อีกทั้งข้อความดังกล่าวมีขนาดตัวอักษรเล็กมาก และไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามที่ระเบียบกำหนด 

 

อย่างไรก็ตาม การจัดทำแผ่นป้ายหาเสียงในลักษณะดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองด้วยวิธีการจัดทำให้, เสนอให้, สัญญาว่าจะให้ และจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เข้าข่ายการฝ่าฝืน ม.65 (1) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งถ้า กกต. วินิจฉัยว่าเข้าข่าย ก็อาจมีความผิดตามมาตรา 126 ของกฎหมายดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี 

 

ด้าน ธีรภัทร เจริญสุข ฝ่ายงานกฎหมายของชัชชาติ ยื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) ในกรณีที่ ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนสอบสวนชัชชาติ กรณีทำป้ายหาเสียงไวนิลที่สามารถรีไซเคิลนำมาใช้เป็นกระเป๋าและผ้ากันเปื้อน ว่าเข้าข่ายในทางจัดให้, เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือไม่

 

ธีรภัทรชี้แจงว่า ป้ายหาเสียงของชัชชาติได้จัดทำตามขนาดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และรูปแบบการตัดเย็บเป็นกระเป๋าก็ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า แผ่นป้ายหาเสียงจากผ้าไวนิลจะนำกลับมาใช้ต่อภายในทีมงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และจะไม่มีการแจกหรือจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาก่อน ขณะ หรือภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดยการทำป้ายหาเสียงดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของ กกต. ด้วย

 

ธีรภัทรยังกล่าวอีกว่า ป้ายหาเสียงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ของชัชชาติสอดคล้องกับพันธกิจของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ซึ่งศรีสุวรรณดำรงตำแหน่งนายกสมาคมที่ต้องการรักษาสภาพแวดล้อม ลดขยะ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องขอขอบพระคุณในความห่วงใยของศรีสุวรรณที่มาร้องเรียน ซึ่งช่วยเผยแพร่วิธีการหาเสียงแบบรักษ์โลกของชัชชาติในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งได้เป็นอย่างดี

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising