×

ถูก Leave Without Pay ต้องทำอย่างไร พนักงาน Work from Home แล้วไม่ทำงาน ไล่ออกได้ไหม

29.03.2020
  • LOADING...

ทนายแก้ว-ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ให้คำแนะนำในประเด็น ‘ปัญหากฎหมายนายจ้าง-ลูกจ้าง’ จากผลกระทบที่ได้รับจากโรคระบาดโควิด-19 กับรายการ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 (THE STANDARD)

 

โดยสำหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบต้องหยุดงานตามประกาศรัฐบาล นายจ้างสามารถใช้หลัก ‘No Work No Pay’ ส่วนตัวลูกจ้างเองก็สามารถใช้สิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาตามที่รัฐบาลได้ประกาศออกมาเช่นกัน ซึ่งหากเป็นกรณีที่พนักงานถูกให้ออกจากงาน เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องประกาศปิดกิจการนั้น สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ 7,500 บาทจากประกันสังคมเป็นระยะเวลา 6 เดือนได้

 

ขณะที่ในกรณีที่บริษัทจำเป็นจะต้องหยุดกิจการชั่วคราว นายจ้างสามารถจ่ายเงินเดือนในสัดส่วน 75% ของฐานเงินเดือนพนักงานคนนั้นๆ แต่จะต้องดำเนินการแจ้งให้พนักงานตรวจแรงงาน หรือลูกหนี้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

 

ในเคสที่บริษัทเริ่มใช้มาตรการ Work from Home หรือให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้านนั้น พนักงานแต่ละคนยังต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม หากนายจ้างตรวจพบว่าลูกจ้างไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ในเวลางาน มีสิทธิ์เลิกจ้างได้ทันที แต่หากลูกจ้างป่วย จะต้องแจ้งกับบริษัทก่อน เพราะหากขาดหายไปติดต่อกันเกิน 3 วัน และไม่มีการแจ้งให้นายจ้างทราบ ลูกจ้างคนดังกล่าวอาจจะถูกเลิกจ้างได้ทันทีเช่นกัน

 

สำหรับนายจ้างที่ไม่ยอมปิดกิจการหรือไม่หยุดการทำงานของบริษัทตามประกาศของรัฐบาลนั้น ดร.มนต์ชัย ระบุว่า ผู้ประกอบการธุรกิจเจ้านั้นๆ มีโทษจำคุกอย่างน้อยไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท 

 

ส่วนคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ยังต้องจ่ายค่าเช่าสถานที่ให้กับศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้าตามที่ได้ตกลงไว้ในตอนต้น แต่ไม่สามารถเปิดหน้าร้านขายสินค้าได้นั้น ทนายแก้วให้คำแนะนำว่า ผู้เช่าอาจจะต้องส่งหนังสือร้องเรียนถึงผลกระทบที่ตัวเองได้รับไปยัง ‘ผู้ให้เช่า’ โดยแนะนำให้ผู้เช่าหลายๆ รายที่ได้รับผลกระทบกันรวมตัวเรียกร้องเจรจากับผู้ให้เช่าโดยตรง

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising