×

สมศักดิ์ลงพื้นที่นราธิวาส สำรวจรายได้ประชากรชายแดนใต้ เตรียมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

20.10.2023
  • LOADING...

วานนี้ (19 ตุลาคม) สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนมติ กพต. โดยจุดแรกติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่พนังกั้นน้ำบ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 

สมศักดิ์กล่าวว่า ประเด็นการทำงานที่มีความต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นในการบริหารราชการแผ่นดิน ในฐานะประธาน กพต. โดยหลักการมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีกับประชาชน ให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดูแลตนเองและครอบครัวได้ตามอัตภาพ โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนและครัวเรือนยากจน 

 

สมศักดิ์กล่าวว่า การลงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ได้ข้อมูลสำคัญหลายอย่างจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ได้ทำข้อมูลไว้ให้ โดยตนได้รับมอบหมายเรื่องสำคัญจาก เศรษฐา ทวึสิน นายกรัฐมนตรี ให้ดูเรื่องรายได้ของประชาชนเป็นหลัก แม้จะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขในขั้นต้น

 

“ผมให้ ศอ.บต. ทำบัญชีข้อมูล เพื่อทำให้รู้ว่าใครมีรายได้น้อย ใครพออยู่ได้แล้ว เราอาจเข้าไปช่วยเสริมด้านอาชีพหรือด้านอื่นๆ ให้ ซึ่งหากเป็นอาชีพเดิมก็จะง่ายและทำงานได้เร็วขึ้น

 

“ผมมีหน้าที่มาดูและทำความเข้าใจในพื้นที่ ส่วนนายกฯ ก็อยากมาดู เพราะมันมีเรื่องใหญ่ๆ เช่น เรื่องของการสร้างสะพานแห่งที่ 2 ที่ด่านพรมแดนตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่รัฐบาลต้องตัดสินใจ ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องมาดู” สมศักดิ์กล่าว

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะลงพื้นที่ตรวจติดตาม เยี่ยมชมการให้บริการ และรับฟังการนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการและแนวทางการดำเนินการพัฒนาด่านศุลกากรบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นด่านปศุสัตว์และด่านสินค้าเกษตร สมศักดิ์เดินทางข้ามพรมแดนประเทศไทยผ่านด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เพื่อประชุมร่วมกับประธานสมาคมชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยกับรัฐชายแดนของประเทศมาเลเซียที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย ที่โรงแรมที่พัก ณ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

 

สมศักดิ์ เทพสุทิน ลงพื้นที่จังหวัด นราธิวาส สมศักดิ์ เทพสุทิน ลงพื้นที่จังหวัด นราธิวาส สมศักดิ์ เทพสุทิน ลงพื้นที่จังหวัด นราธิวาส

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising