×
399727

ประกันสังคมแจงกรณีถือหุ้น ‘ศรีพันวา’ ระบุ เข้าลงทุนตั้งแต่ปี 56 ได้ปันผลรวม 229 ล้านบาท ทำตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

โดย THE STANDARD TEAM
22.09.2020
  • LOADING...

สืบเนื่องจากประเด็นที่มีการนำเสนอข่าวกรณี ‘สำนักงานประกันสังคม’ ได้ถือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) ในสัดส่วนของการเป็นผู้ถือหน่วยรายใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นในครอบครอง 63,072,615 หุ้น หรือเทียบเท่าสัดส่วน 22.6% จนส่งผลให้มีประเด็นสอบถามถึงแนวทางการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม ปัจจัยในการพิจารณาลงทุน ขั้นตอนและผู้มีอำนาจในการพิจารณาลงทุน รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนในกิจการดังกล่าว

 

ล่าสุด พิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนในประเด็นนี้ว่า สำนักงานประกันสังคมได้ถือหน่วยในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) ด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 505 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 22.6% ของจำนวนหน่วยลงทุนของ SRIPANWA ทั้งหมด (มูลค่า ณ วันที่ 16 กันยายน 2563) 

 

ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจัดเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างๆ ทั้งนี้ ในการลงทุนสำนักงานประกันสังคมมีการวิเคราะห์ถึงผลตอบแทน, ความสามารถในการจัดหารายได้จากทรัพย์สิน, สภาวะอุตสาหกรรม, ทิศทางธุรกิจ และกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงที่ได้รับจากการลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนของสำนักงานอย่างเคร่งครัด 

 

โดยคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) มิได้มีส่วนในการตัดสินใจในลงทุนรายหลักทรัพย์แต่อย่างใด เนื่องจากมีหน้าที่ในการออกระเบียบและหลักเกณฑ์การลงทุนและกำกับดูแลเท่านั้น

 

สำนักงานประกันสังคมมีการลงทุนในกองทรัสต์ SRIPANWA ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนในปี 2556 โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 6% และได้รับเงินปันผลจากการลงทุนแล้วจำนวน 229 ล้านบาท 

 

และตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2563 กองทุนประกันสังคมมีการลงทุน และมีผลตอบแทนที่รับรู้แล้วจำนวนกว่า 33,000 ล้านบาท 

 

“ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมจึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจและวางใจในการวิเคราะห์ และระมัดระวังของสำนักงานประกันสังคมในการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุน” พิศมัยกล่าว

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories