×

ประกันสังคมให้นายจ้าง-ลูกจ้างยื่นขอคืนเงินกรณีจ่ายสมทบเกิน หลังมีมาตรการลดอัตราจ่ายช่วงโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
27.04.2020
  • LOADING...
ประกันสังคม

จากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว สำนักงานประกันสังคมมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยานายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับการลดหย่อนอัตราการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทั้งในส่วนของนายจ้างเหลือร้อยละ 4 ลูกจ้างเหลือร้อยละ 1 ซึ่งลูกจ้างจะได้รับเงินส่วนต่างคืนเดือนละ 600 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 1,800 บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง หรือปรากฏในบางสื่อว่า ข่าวดี! สิ้นเดือนนี้มนุษย์เงินเดือนได้เงินคืน 1,200 บาท จากประกันสังคมนั้น

 

ล่าสุด วันนี้ (27 เมษายน) พิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กรณีการหักเงินสมทบช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 นายจ้างจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4 และส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 39 เดิมจากร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.8 (เดือนละ 86 บาท) เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคมถึงพฤษภาคม 2563) ทั้งยังขยายการนำส่งเงินสมทบดังกล่าวออกไปอีก เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ

 

  • เงินสมทบเดือนมีนาคมให้จ่ายวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
  • เงินสมทบเดือนเมษายนให้จ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2563
  • เงินสมทบเดือนพฤษภาคมให้จ่ายวันที่ 15 กันยายน 2563

 

โฆษกสำนักงานประกันสังคมขอเรียนว่า จากการขยายการนำส่งเงินสมทบดังกล่าวข้างต้นออกไป 3 เดือน พบว่า มีนายจ้างบางรายได้หักเงินสมทบผู้ประกันตนงวดเดือนมีนาคม 2563 ในอัตราเดิม ร้อยละ 5 และนำส่งสำนักงานประกันสังคมแล้วนั้น ผู้ประกันตนที่ชำระเกินกลุ่มนี้ขอให้นายจ้างยื่นเรื่องขอรับเงินสมทบคืนส่วนที่ชำระเกินจากสำนักงาน เพื่อสำนักงานจะจ่ายเงินคืนผ่านทางนายจ้างเพื่อคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนต่อไป สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินสมทบคืน โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร จังหวัด สาขา ที่ท่านสะดวก

 

โฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวต่อว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบเกินจำนวนที่ต้องชำระ ทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้สั่งการให้เร่งออกระเบียบสำนักงานประกันสังคม ‘ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563’ ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบเกินจำนวนสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืนพร้อมสำเนาเอกสารประกอบต่อสำนักงานประกันสังคมด้วยวิธีการ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ, โทรสาร (Fax), ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือแอปพลิเคชัน LINE ได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่โทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising