×

ประกันสังคม พร้อมดูแลผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองปี 53 อย่างต่อเนื่อง

29.01.2018
  • LOADING...

จากกรณีที่สื่อออนไลน์เสนอข่าวเผยแพร่เรื่องราวชายคนหนึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกยกเลิกเงินช่วยเหลือเยียวยาชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี 2553 โดยถูกกระสุนลูกหลงที่หัวไหล่ด้านขวาเฉี่ยวเส้นประสาท

 

ภายหลังได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ชุมนุมทางการเมือง ซึ่งเงินที่ได้รับมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยานอกบัญชีตอนนี้หมดไปแล้ว จึงใช้สิทธิบัตรทองอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แต่เบิกยานอกบัญชีไม่ได้ จากนั้นได้ใช้สิทธิประกันสังคม แต่โรงพยาบาลที่ต้นสังกัดไม่มีแพทย์รักษาอาการได้ ต้องรอส่งตัวไปโรงพยาบาลอื่น ซึ่งผู้ที่ได้รับการรักษาดังกล่าวได้ประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ  

 

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า จากกรณีดังกล่าว หากผู้เสียหายเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งหากสถานพยาบาลที่เลือกไม่สามารถรักษาได้ต้องส่งตัวไปรักษาในสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า

 

สำหรับการรักษาพยาบาลนั้นผู้ประกันตนสามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติได้ตามความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษา อย่างไรก็ตามในกรณีที่สถานพยาบาลในระบบประกันสังคมที่ทำการรักษาไม่ได้แล้วไม่ส่งต่อ ขอให้ผู้ประกันตนหรือญาติที่มีข้อขัดข้องสามารถแจ้งสายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

 

สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้ความช่วยเหลือและติดตามแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ลดความเหลื่อมล้ำ บูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising