×

“รายได้ไม่หาย กำไรไม่ลด” สสว. หนุน SMEs กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ติดอาวุธความรู้ หยุดเสี่ยงค่าเงินผันผวน ด้วยเครื่องมือ FX Options ผ่านงานสัมมนาออนไลน์ พร้อมจัดเต็มสิทธิประโยชน์

โดย THE STANDARD TEAM
14.01.2021
  • LOADING...
“รายได้ไม่หาย กำไรไม่ลด” สสว. หนุน SMEs กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ติดอาวุธความรู้ หยุดเสี่ยงค่าเงินผันผวน ด้วยเครื่องมือ FX Options ผ่านงานสัมมนาออนไลน์ พร้อมจัดเต็มสิทธิประโยชน์

เปิดมิติใหม่ในการทำหน้าที่มอบความรู้ เรื่องความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทให้กับ SMEs กลุ่มนำเข้าและส่งออกไทยอย่างเต็มที่ ผ่านงานสัมมนาออนไลน์ FX Options เครื่องมือประกันความเสี่ยง การันตีรายได้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาได้รับสิทธิประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท

 

ความผันผวนค่าเงิน อนาคตที่ต้องรู้ หากต้องการให้ธุรกิจรอด ต่อเรื่องนี้ มงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “ปัจจุบันโลกใบนี้เต็มไปด้วยความซับซ้อน และไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้เลยว่าจะเป็นเช่นไร เรื่องค่าเงินจึงถือเป็นตัวแปรหลัก ซึ่งกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศย่อมหลีกหนีไม่พ้น ในแง่การส่งผลกระทบต่อผลกำไรและขาดทุนโดยตรง แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยตอนนี้กลับเป็นปัญหาของคนตัวเล็กที่กำลังขาดสิ่งสำคัญต่อการรับมือหลายอย่าง โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจเรื่องความผันผวนของค่าเงิน ยิ่งในภาพรวมอำนาจการต่อรองด้านราคากับคู่ค้าต่างชาติน้อย ซึ่งเกิดจากสินค้าที่ยังขาดนวัตกรรม ไร้ความแตกต่าง สิ่งเหล่านี้สะท้อนออกมาที่ความสามารถด้านการแข่งขันจริงๆ เมื่อรวมเข้ากับความผันผวนของค่าเงิน ยิ่งส่งผลต่อผลกำไรที่น้อยลงตามไปด้วย” 

 

 

“ค่าเงินเปลี่ยนไป แต่กำไรไม่ลดลง” ด้วย FX Options

ปัญหาคนตัวเล็กที่สำคัญต่อศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศดังกล่าว ทำให้ มงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร สสว. นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติให้จัดทำ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน จนเป็นที่มาของเครื่องมือ FX Options ผ่านงบประมาณสนับสนุนกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นเครื่องมือในการช่วยให้คนตัวเล็กสามารถมีกำไร แม้ค่าเงินเปลี่ยนไปก็ตามที 

 

“ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 8 ล้านล้าน และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 7 ล้านล้านต่อปี มีกลุ่มคนตัวเล็กๆ ที่เป็นผู้ส่งออกประมาณราว 13 เปอร์เซ็นต์ และนำเข้าอยู่ประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ ประเด็นสำคัญคือ ผู้ประกอบการที่สามารถส่งออกได้โดยตรงมีเพียงแค่ประมาณ 10,000 รายเท่านั้น นำเข้าอยู่ราว 15,000 ราย และผู้ประกอบการที่ทำทั้งสองอย่างควบคู่กันอยู่ราวๆ 15,000 ราย รวมแล้วทั้งสิ้นไม่เกิน 70,000 ราย ขณะที่ประเทศไทยเองมี SMEs ทั้งหมดประมาณ 5 ล้านราย นั่นแสดงให้เห็นว่ายังมี SMEs กลุ่มเล็กๆ ส่วนใหญ่ ยังไม่มีความพร้อมในอีกหลายด้าน ในทางตรงกันข้ามก็หมายถึงศักยภาพด้านการเติบโตในอนาคตรวมอยู่ด้วย

 

 

“โดยเฉพาะเรื่องการส่งออกที่ต้องเผชิญปัญหาค่าเงินบาทแข็งตัว ทำให้รายได้ลดลง ยิ่งสถานการณ์ตอนนี้เห็นได้ชัดว่า ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาค่าเงินแข็งตัวอยู่ที่ 5-6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับอัตรากำไรตามปกติของการส่งออกอยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เท่ากับว่าธุรกิจกำไรหายหมดเลย แต่กลับกันหากนำผลกำไรที่ได้มาทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินอย่าง FX Options ที่มีค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณ 2 หรือ 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตกเกือบครึ่งหนึ่งของผลกำไรเอาไว้ก่อน ผู้ประกอบการก็ยังสามารถได้รับผลกำไรเท่าเดิมได้  

 

“ดังนั้นงานสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโครงการที่ดีมากๆ ต่อการเรียนรู้ เพิ่มความเข้าใจ พร้อมลงมือปฏิบัติท่ามกลางสถานการณ์จริง ที่มอบทางเลือกให้กับผู้ประกอบการตัวเล็กๆ แม้ว่าจะตกอยู่ในด้านความผันผวนของค่าเงินสูงก็ตาม” 

 

 

สิทธิประโยชน์จัดหนัก เปิดโอกาสทดลองใช้ FX Options ฟรี ในวงเงินสูงสุด 100,000 บาทเมื่อจบสัมมนา

ทั้งนี้มงคลยังกล่าวย้ำถึงงานนี้ว่า หลังจากผ่านการอบรมครบตามเงื่อนไขแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นโอกาสทดลองใช้ FX Options ฟรี ในวงเงินสูงสุด 100,000 บาท แบ่งเป็นการประกันค่าเงิน 80,000 บาทต่อราย และช่วยค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ 20,000 บาทต่อราย พร้อมทิ้งทายเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วม เนื่องจากไม่อยากให้พลาดโอกาสและสิทธิประโยชน์ดีๆ จากงานสัมมนาครั้งนี้ 

 

“ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนอยากให้เกิดผู้ประกอบการขึ้นจำนวนมาก และพร้อมผลักดันนโยบายอย่างเต็มที่ ที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่มีลดลง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนตลอดเวลา ยิ่งในโลกยุควิกฤตโควิด-19 เช่นนี้ การคาดการณ์ต่ออนาคตไม่สามารถทำได้เลย ดังนั้นการซื้อความเสี่ยงผ่านเครื่องมือ FX Options ซึ่งเสียค่าธรรมเนียมเพียงแค่ 2 เปอร์เซ็นต์เศษๆ จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยทำให้คุณ “รายได้ไม่หาย กำไรไม่ลด” และเป็นเรื่องไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถเดินเข้าไปทำธุรกรรมการใช้ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้กับทุกธนาคาร จึงอยากขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้กันมากๆ เพื่อให้สามารถรอดพ้นวิกฤตการณ์ค่าเงินในภาวะที่ไม่แน่นอนและผันผวนเช่นนี้ไปด้วยกันครับ”

 

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ หรือ e-Learning ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 พฤษภาคม 2564 ที่  www.exim.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) โทร. 0 2271 3700 ต่อ 3537

 

ธุรกิจไม่เสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวนด้วย FX Options

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising