×

จุฬาราชมนตรี ประกาศให้ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศเริ่มถือศีลอดวันแรก 13 เม.ย. งดละหมาดที่มัสยิดในพื้นที่มีผู้ติดโควิด-19 เกิน 50 คน

โดย THE STANDARD TEAM
12.04.2021
  • LOADING...
จุฬาราชมนตรี ประกาศให้ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศเริ่มถือศีลอดวันแรก 13 เม.ย. งดละหมาดที่มัสยิดในพื้นที่มีผู้ติดโควิด-19 เกิน 50 คน

วันนี้ (12 เมษายน) อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ผู้นำสูงสุดของศาสนาอิสลามในประเทศไทย ได้ประกาศให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตามปฏิทินอิสลาม เพื่อปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดโดยพร้อมเพรียงกัน ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้พบเห็นดวงจันทร์ จึงประกาศให้วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ตรงกับวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 

 

นอกจากนี้ สำนักจุฬาราชมนตรียังได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยการงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด โดยระบุว่า ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในหลายจังหวัดทั่วประเทศนั้น เพื่อเป็นการควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของสังคมโดยรวม จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 

  1. สำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 คน ขอให้งดการละหมาดวันศุกร์ การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอี๊ยะติก๊าฟ และงดการจัดเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิดและในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

 

  1. สำหรับในเขตพื้นที่จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 50 คน ขอความร่วมมือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด และใช้ดุลยพินิจร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด และจังหวัดใดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้อิหม่ามประจำมัสยิดใช้ดุลยพินิจร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครองในการประกาศงดการละหมาดวันศุกร์ การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอี๊ยะติก๊าฟ และงดการจัดเลี้ยงละศลอดที่มัสยิดและในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ เป็นกรณีไป

 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวข้างต้นให้ถือปฏิบัติจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising