×

ชมคลิป: วัคซีน Sinovac ล็อตแรก 2 แสนโดสมาถึงไทย กับคำถามและเรื่องต้องจับตา

24.02.2021
  • LOADING...

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) เวลา 10.05 น. เป็นครั้งแรกที่ทางการไทยได้รับมอบวัคซีนโควิด-19 Sinovac ล็อตแรก 2 แสนโดส (จากทั้งหมด 2 ล้านโดส) จากบริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ ซายน์ จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 675 ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

 

จากนั้นวัคซีนจะส่งไปยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่เกิน 2-8 องศา โดยแผนหลังจากนี้องค์การเภสัชกรรมจะดำเนินการตรวจรับและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งก่อนจะกระจายไปยังจังหวัดเป้าหมายฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและประชาชนอายุ 18-59 ปี โดยแพทย์เป็นผู้ประเมินและคัดเลือกจากฐานข้อมูลการเข้ารักษาพยาบาล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising