×

สิงคโปร์แชมป์! เงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดในอาเซียน 2.3 แสนบาทต่อเดือน ‘ไทย’ รั้งเบอร์ 2 ให้ค่าจ้างเริ่มต้นเฉลี่ย 20,000-25,000 บาท

19.05.2024
  • LOADING...
เงินเดือน เฉลี่ย อาเซียน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการลงทุนที่ไหลเข้ามาในภูมิภาค ทำให้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถจ่ายเงินเดือนในระดับสูงให้กับพลเมืองของตนได้

 


 

Time Doctor รายงานว่า เงินเดือนเฉลี่ยในเอเชียอยู่ที่ประมาณ 12,883 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 457,000 บาท) แม้ว่าระดับเงินเดือนจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ภาพรวมของภูมิภาคนี้มีโอกาสมากมายสำหรับผู้อยู่อาศัยในการมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี

 

1. สิงคโปร์

 

เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยสถานะศูนย์กลางทางการเงินและเทคโนโลยี สิงคโปร์ดึงดูดแรงงานที่มีประสบการณ์จากทั่วโลก เงินเดือนเฉลี่ยในสิงคโปร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกมาก คือ 6,332 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 230,000 บาท) 

 

2. ไทย

 

เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาค และเป็นแหล่งเอาต์ซอร์สที่ดี เนื่องจากค่าแรงที่แข่งขันได้ โดยค่าจ้างเฉลี่ยในไทยอยู่ที่ประมาณ 20,000-25,000 บาท สำหรับตำแหน่งเริ่มต้น และ 50,000-100,000 บาท สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

 

3. บรูไนดารุสซาลาม

 

แม้จะมีประชากรค่อนข้างน้อย แต่บรูไนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้ประเทศมีเงินเดือนสูงสำหรับประชากร โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 3,230 ดอลลาร์บรูไนต่อเดือน (ประมาณ 87,000 บาท)

 

4. มาเลเซีย

 

เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีเงินเดือนค่อนข้างสูง มีโอกาสงานที่น่าสนใจในหลากหลายภาคส่วน เงินเดือนเฉลี่ยในมาเลเซียอยู่ที่ 6,610 ริงกิตมาเลเซียต่อเดือน (ประมาณ 51,000 บาท) 

 

5. ฟิลิปปินส์

 

เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเอาต์ซอร์ส เนื่องจากมีแรงงานที่มีทักษะและค่าจ้างที่แข่งขันได้ โดยมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 44,800 เปโซฟิลิปปินส์ต่อเดือน (ประมาณ 28,000 บาท) 

 

6. อินโดนีเซีย

 

เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากรจำนวนมากและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แม้เงินเดือนจะต่ำกว่าสิงคโปร์หรือบรูไน แต่อินโดนีเซียยังคงเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ย 5.07 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซียต่อเดือน (ประมาณ 11,500 บาท) และเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 12.2 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซียต่อเดือน (ประมาณ 28,000 บาท)

 

7. เวียดนาม

 

กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในภาคการผลิตและเทคโนโลยี นอกจากนี้เวียดนามยังมีชื่อเสียงในด้านทัศนียภาพที่สวยงาม ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และศูนย์กลางธุรกิจและการลงทุนที่กำลังพัฒนา โดยมีเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 4,961 ดองเวียดนามต่อเดือน และเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 17.3 ล้านดองเวียดนามต่อเดือน (ประมาณ 24,000 บาท) 

 

8. ลาว

 

เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระดับเงินเดือนต่ำกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ระดับรายได้ในประเทศก็เริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 900,000-1,200,000 กีบลาวต่อเดือน (ประมาณ 1,500-2,000 บาท) 

 

9. กัมพูชา

 

การเติบโตทางเศรษฐกิจในกัมพูชาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและการผลิต ปัจจุบัน เงินเดือนเฉลี่ยในกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 150-200 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 5,400-9,000 บาท) 

 

10. เมียนมา

 

โดยทั่วไปแล้ว ค่าจ้างเฉลี่ยในเมียนมาถือว่าต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนหลายประเทศ เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ โดยมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 311,000 จ๊าดต่อเดือน (ประมาณ 5,400 บาท)

 

11. ติมอร์-เลสเต

 

เป็นประเทศที่ยังคงพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจหลังได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียในปี 2002 รายได้ในติมอร์-เลสเตค่อนข้างต่ำ โดยมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 150-250 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 5,400-9,000 บาท) 

 


 

ท้ายที่สุด แม้ว่าเงินเดือนเฉลี่ยในแต่ละประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน รวมถึงนโยบายแรงงานของแต่ละประเทศ แต่ภาพรวมของภูมิภาคนี้กำลังเติบโตอย่างน่าจับตามอง

 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การลงทุนจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามา ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ระดับรายได้ของประชากรในหลายประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในอนาคตอันใกล้ ค่าแรงเฉลี่ยของประเทศในอาเซียนจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

อย่างไรก็ดี นอกจากตัวเลขค่าแรงแล้ว ปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อมในการทำงาน คุณภาพชีวิต และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ก็เป็นสิ่งที่พึงพิจารณาควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ได้งานที่ไม่เพียงให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ยังมอบความสุขและความพึงพอใจในการทำงานอีกด้วย ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงยังคงเป็นตลาดแรงงานที่น่าจับตามองสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสการทำงานในต่างแดน

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising