×

ร่วมยินดี วรพจน์ พันธุ์พงศ์, สยมภู มุกดีพร้อม และศิลปินอีก 5 ชีวิต 5 สาขา ‘ศิลปินศิลปาธร’ ประจำปี 2562

27.05.2019
  • LOADING...

ช่วงเช้าของวันที่ 27 พฤษภาคม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้ประกาศรายชื่อ 7 ศิลปิน จาก 7 สาขาที่ได้รับการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล ‘ศิลปาธร’ ประจำปี 2562 ที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 11 ปี

 

โดยในสาขาวรรณศิลป์ ตกเป็นของ วรพจน์ พันธุ์พงศ์ นักเขียนและนักสัมภาษณ์เจ้าของผลงาน เราต่างมีแสงสว่างในตัวเอง, เศษทรายในกระเป๋า, Open Diary, วัยหนุ่ม และล่าสุดคือผลงานหนังสือที่นำพามาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่าง Portrait ธนาธร ที่รวบรวมบทสัมภาษณ์ เจาะลึกวิธีคิดและชีวิตของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

 

และในสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ สยมภู มุกดีพร้อม ผู้กำกับภาพคู่ใจของ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ที่มีโอกาสไปร่วมงานในระดับฮอลลีวูดจากเรื่อง Call Me by Your Name ส่วนอีก 5 สาขา ประกอบด้วย

 

  • สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นที อุตฤทธิ์ จิตรกรชาวไทยที่ได้แสดงผลงานในแกลเลอรีระดับโลก
  • สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ผู้ออกแบบ The Wine Ayutthaya
  • สาขาดนตรี ได้แก่ อานันท์ นาคคง ผู้ก่อตั้งวงกอไผ่ และอาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ ผู้กำกับละครเวที ที่ปรึกษาด้านบทละครและภาพยนตร์ และผู้เขียนบทละครโทรทัศน์เรื่อง เจ้ากรรมนายเวร, ปลายเทียน, สายโลหิต ฯลฯ
  • สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ รศ.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (MQDC)

 

รางวัลศิลปาธร คือรางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินร่วมสมัยสัญชาติไทย ผู้มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อปี 2547 ในครั้งแรกมีการมอบรางวัลให้กับศิลปิน 5 สาขา โดยมี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ชาติ กอบจิตติ, ดนู ฮันตระกูล, เป็นเอก รัตนเรือง และประดิษฐ ประสาททอง เป็นผู้ได้รับรางวัล

 

เพิ่มรางวัลสาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ในปี 2552 ก่อนจะปรับเปลี่ยนจำนวนรางวัลขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของศิลปินที่โดดเด่นในช่วงปีนั้น โดยในปี 2553 ได้มีรางวัลสาขาสถาปัตยกรรม, มัณฑนศิลป์ และเรขศิลป์ เพิ่มขึ้นมาเป็น 9 รางวัล

 

ตลอดระยะเวลา 11 ปี มีศิลปินที่โดดเด่นในสาขาต่างๆ เช่น อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, พิเชษฐ์ กลั่นชื่น, อุทิศ เหมะมูล, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, นรอรรถ จันทร์กล่ำ ฯลฯ ได้รับรางวัลศิลปาธรไปแล้วทั้งหมด 74 คน

 

ภาพ: พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล และวงศกร ยี่ดวง

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising