×

Cocktail, Slot Machine, Safeplanet และศิลปินชื่อดังมากมาย ออกมาเชิญชวนเพื่อนร่วมอาชีพ ลงชื่อเพื่อร่วมส่งเสียงให้สังคมเห็นคุณค่าของอาชีพศิลปิน

28.06.2021
  • LOADING...
ลงชื่อ กลุ่มศิลปิน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง ได้เดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือและข้อเรียกร้องแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ออกโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

 

และในวันที่ 1 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ทางตัวแทนสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง จะเดินทางไปรัฐสภาอีกครั้งเพื่อขอทวงถามและติดตามผลหนังสือข้อเรียกร้องทั้ง 8 ข้อที่ได้ยื่นไปแล้ว 

 

ล่าสุด Cocktail, TELEx TELEXs, mints, Three Man Down, Safeplanet, Slot Machine, H 3 F และศิลปินอาชีพอีกมากมาย ได้ออกมาเชิญชวนให้กลุ่มนักแสดงดนตรี ศิลปิน และเหล่าบุคลากรที่ทำงานเบื้องหลังในแวดวงอาชีพดนตรี มาร่วมลงชื่อเข้าชมรมผู้ประกอบอาชีพนักแสดงดนตรี ศิลปิน และทีมงานเบื้องหลัง ให้ครบอย่างต่ำ 10,000 รายชื่อภายในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 30 มิถุนายนนี้ 

 

เพื่อร่วมกันส่งเสียงให้สังคมได้เห็นว่าผู้ประกอบอาชีพนักแสดงดนตรี ศิลปิน และทีมงานเบื้องหลังมีตัวตนอยู่จริง และได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนของภาครัฐที่ไม่เคยเยียวยาหรือมีมาตรการใดๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มสายอาชีพดนตรีและอาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยตอนนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมแล้วมากกว่า 8,500 รายชื่อ 

 

สำหรับชมรมผู้ประกอบอาชีพนักแสดงดนตรี ศิลปิน และทีมงานเบื้องหลัง เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบอาชีพนักแสดงดนตรี ศิลปินอิสระ และทีมงานเบื้องหลัง เพื่อร่วมกันหารือ ขับเคลื่อน แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเชิงโครงสร้างและปัจเจก ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งชมรมนี้จะเป็นหนึ่งในชมรม/กลุ่ม/สมาคม ที่อยู่ภายใต้สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทย (สธก) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาต่างๆ

 

THE STANDARD POP เห็นการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินและนักดนตรีในการขับเคลื่อนครั้งสำคัญนี้แล้ว นอกจากจะอยากส่งพลังใจไปช่วย บอกเลยว่าเราพร้อมจะเป็นหนึ่งแรงกำลังในการผลักดันและเสริมส่งให้ทุกๆ ชีวิตสามารถก้าวข้ามและผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างอยู่รอดและปลอดภัย

 

สามารถติดตามรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่นี่: https://thaimusiciansandcrew.web.app/

 

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising