×

กระทรวงการคลัง ย้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชน หลังพบมีผู้นำไปใช้ในทางไม่จำเป็น

26.08.2019
  • LOADING...
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันนี้ (26 ส.ค. 2562) ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ขณะนี้มีประเด็นข่าวว่า มาตรการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (20 สิงหาคม 2562) ส่งผลให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นำไปซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

 

ทางกระทรวงการคลังขอชี้แจงว่า มาตรการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 สวัสดิการเพิ่มเติมภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว เงินที่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) และแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐได้เช่นเดิม 

 

ส่วนประเด็นการถอนเงินสดจากเครื่อง ATM เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มความอิสระให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นอันจะช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ และส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ 

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังเชื่อว่าเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยที่มีพฤติกรรมดังกล่าว และกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างตรวจสอบ ทั้งนี้ การกำหนดเกณฑ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะนำข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการให้สวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories