×

อุตตมเผย รัฐบาลต่ออายุช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ 11 เดือน พร้อมคืน VAT ให้ผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5%

27.09.2019
  • LOADING...
อุตตม สาวนายน

เมื่อวานนี้ (26 กันยายน) อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้โพสต์ข้อความถึงมาตรการเพิ่มเติมความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘ดร.อุตตม สาวนายน’ โดยระบุว่า 

 

ผมได้ร่วมประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นมาตรการเพิ่มเติมต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว ประกอบด้วย

 

1. ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเดือนละ 230 บาทต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน

 

2. ช่วยเหลือค่าน้ำประปาเดือนละ 100 บาทต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน

 

3. คืนภาษี VAT ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5% โดยรัฐจะเก็บภาษี VAT จากผู้มีรายได้น้อยเพียง 2% ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 ระยะเวลา 10 เดือน

 

สำหรับเป้าหมายความช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้มีรายได้น้อยนี้ จะครอบคลุมประชาชนทั้งหมด 14.6 ล้านคน

 

นอกจากนี้ยังมีมาตรการของกระทรวงพลังงาน โดย ปตท. ที่จะลดภาระค่าก๊าซหุงต้มครัวเรือนละ 100 บาท จำนวน 100,000 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นในส่วนของผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 88,000 ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 3 เดือน

 

ทั้งนี้ มาตรการเพิ่มเติมดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจากการประเมินผลการดำเนินการของโครงการช่วงที่ผ่านมา พบว่า เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และส่งผลดีต่อการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ จึงได้ดำเนินการต่อเนื่อง

 

สวัสดิการประชารัฐเป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่รัฐบาลจะต้องดูแลสวัสดิการที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือให้เขาสามารถเข้มแข็งขึ้นมาได้ และช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้สังคมตั้งแต่ระดับฐานราก

 

สำหรับผู้ที่เป็นกังวลว่า มาตรการดังกล่าวจะทำให้คนไทยอ่อนแอลง เนื่องจากพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐมากเกินไปนั้น ผมขอเรียนว่า รัฐมีมาตรการอีกด้านเดินควบคู่กันคือ มาตรการสร้างอาชีพ ทักษะ และองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือยืนได้ด้วยตัวเองในที่สุดด้วย

 

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการที่จะช่วยเหลือหรือบรรเทาภาระค่าครองชีพ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง ให้เขาสามารถประกอบอาชีพ พร้อมกับจะมีการพิจารณาปรับเกณฑ์ในการลงทะเบียนครั้งใหม่ ให้เหมาะสมกับผู้ที่ควรจะได้รับสิทธิในโครงการนี้แท้จริงอย่างต่อเนื่อง

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising